Wat middensegment momenteel al veel te lijden

Wat de toekomst van de mode betreft, weet niemand het zeker. Als het gaat om het begrijpen van de volgende grote bewegingen, zullen we gewoon de trend moeten volgen. • Ruil kleding met vrienden, familie, enz. • Recycling van kleding / textiel• Het doorverkopen van kleding aan consignatiewinkels• Doneren van kleding om winkels te bedienenEr zijn verschillende manieren waarop u uw oude / ongewenste kleding kunt weggooien. Sommige methoden omvatten:Een van de problemen van een consument van  fast fashion te zijn is misschien wat er gebeurt nadat de huidige trends uit de mode raken. Mensen gaan naar aanzien van de steeds weer slechter wordende aarde, zelf initiatieven nemen tegen deze problemen. Mensen gaan (zijn er ook al bezig) de textielafval proberen te vermindren.

4.4 Zelf initiatieven nemen

Ook voor zelfstandige modeondernemers zal
er weinig plaats zijn in 2025. De mode verandert steeds sneller en kleding kost
momenteel evenveel als in 2002. Zelfstandige ondernemers kunnen niet zo snel
schakelen als grote ketens. De winkeliers zijn afhankelijker van tussenhandel
en moeten meer op hun gevoel collecties inkopen. De afgelopen jaren is het
aantal opheffingen van modewinkels al fors gegroeid, 2530 in 2012 tegenover
1336 in 2007. Webwinkels blijven de komende jaren doorgroeien, denkt ING.

Opvallend
is dat in beide scenario’s merken in het middensegment nagenoeg verdwenen zijn.
Volgens ING Economisch Bureau heeft het middensegment momenteel al veel te
lijden van de bezuinigingsdrift van consumenten die liever shoppen bij
budgetketens. Het hogere segment heeft wel haar positie wel kunnen behouden.
(Bijvoorbeeld: Chanel,Cavalli,Balmain ) Dit is mede te danken aan opkomende
markten zoals China, waar de vraag naar luxe goederen explosief is gestegen.

4.3 Toekomstperspectief voor merken in het middensegment

Andere retailers die zich richten op economische en ecologische duurzaamheid zijn onder meer Zady en Eileen Fisher.Andere bedrijven zijn aan het reageren op de milieu  bezorgheid van activisten. Levi’s lanceerde een lijn met de naam ‘Water < Less ™'. Het bedrijf zegt dat de spijkerbroek in de rij tot 96% minder water gebruikt in het productieproces en dat de lijn 13 miljoen producten in de voorjaarscollectie van 2012 van Levi had, wat resulteerde in een waterbesparing van 172 miljoen liter. Eén pionier in deze ruimte is Everlane, het online-only retailbedrijf dat 'radicale transparantie' aanbiedt met foto's en locaties die op de website van het bedrijf worden vermeld. In 2013 vertelde de CEO van Everlane aan entrepreneur.com dat het bedrijf $12 miljoen had gemaakt en verwachtte dat dit aantal in 2014 zou verdrievoudigen.Sommige merken hebben gereageerd op de kritiek van fast fashion door meer  transparanter te zijn over lonen, fabrieksomstandigheden en het milieu. 4.2.2 Meer transparentie in kledingketens "Fashionista of niet, kleding is een noodzaak, en een van de grootste uitdagingen voor de hedendaagse mode-industrie is het creëren van mode voor een groeiende wereldbevolking terwijl we onze planeet beschermen", zegt Erik Bang, projectmanager van de Global Change Award, gesponsord door H & M Conscious Foundation, de non-profitorganisatie die is opgericht door de Zweedse snelle modegigant.Sitnikov, legt uit dat door gebruik te maken van de TBL (Tripple Bottom Line) -bedrijven een breder perspectief kunnen worden verkregen bij het meten van hun zakelijke prestaties. TBL kan ook worden aangeduid als de 3P's, people, planet en profit. De eerste P, mensen, verwijst naar menselijke hulpbronnen en gunstige zakelijke overeenkomsten voor zowel werknemers als de bevolking. De tweede P, planeet, verwijst naar natuurlijke hulpbronnen en duurzame milieuconventies. De derde P, winst, verwijst naar de resterende economische waarde na aftrek van alle kosten van een bedrijf. Een bedrijf dat TBL toepast, kan de winst niet afzonderlijk verklaren (alleen economische inkomsten of uitgaven), maar moet zowel het milieuaspect als het sociale aspect opnemen in de winst van het bedrijf. (Sitnikov, 2013) 4.2.1 People,planet,profit   De tweede voorspelling is dat het ook mogelijk is dat er nieuwe bedrijf modellen ontstaan door oplopende politieke, economische en ecologische problemen die onrust creëren. 4.2 Nieuwe bedrijf modellen   ING Economisch bureau maakte twee scenario's voor de toekomst. De eerste voorspelling is niet vrolijk. De economische situatie in het Westen blijft fragiel met relatief weinig groei. Opkomende economieën sturen de internationale handel aan. Fast fashion bedrijven expanderen buiten Europa, maar zien tegelijkertijd ook sterke spelers uit Azië hun thuismarkten binnendringen. Marges vallen hierdoor sterk terug. Traditionele business modellen met langzame productieketens en tussenschakels worden kansloos. Veel lokale zelfstandige spelers moeten de strijd staken. Alleen partijen met duidelijk toegevoegde waarde in een nichemarkt lijken te kunnen overleven. 4.1 Fast fashion bedrijven blijven expanderen   Grote modeketens zullen de komende twaalf jaar floreren. Merken in het middensegment en zelfstandige ondernemers kunnen hun langste tijd wel eens gehad hebben, voorspelt het ING Economisch Bureau. De bank boog zich over de modebranche in 2025. Behalve fast fashion is er nog een weg voor modeondernemers: duurzaamheid.   bewerkt door Tsan-Ming Choi "Sommige mensen geloven dat het huidige fast fashion model niet duurzaam is en uiteindelijk zullen kledingfirma's gedwongen worden veranderingen aan te brengen, (Fletcher 2010; Hansen, 2012) wat aangeeft dat het langzame mode-proces waarschijnlijk de richting is die de mode-industrie in de toekomst zal inslaan." - Fast Fashion Systems: Theories and Applications   Het zal ook intrigerend zijn om vast te blijven houden aan het fast fashion model en kijken hoe het zal evolueren. Zullen consumenten altijd een palet hebben om het nieuwste kledingstukken die ze op Instagram zien te consumeren? Of komt er een terugkeer van de hoogwaardige low-volume consumptiemethode?   Wie weet hoe de toekomst van de mode er over enkele jaren uit zal zien. Het zal interessant zijn om te zien hoe het landschap verandert wanneer luxemerken keuzes beginnen te maken over hoe ze hun marktaandeel gaan herwinnen. 4. Hoe ziet de toekomst van fast fashion eruit?     Door de lage prijzen van deze kleren worden de consumenten aangetast om elke keer een ander kledingstuk te kopen bij een nieuwe trend opkomt.Door deze aantasting die de consumenten krijgen om veel kleren tegen een lage prijs te kopen en gevolg van dit is de consument gewend raakt om meer kleren te kopen.Dit betekent dat deconsument elke keer armer wordt door het gedrag van overconsumptie die hij krijgt van de lage prijzen van de kledingstukken die na een periode vanzelf kapotgaan en gaat hij alweer een nieuwe kopen. 3.6 Overconsumptie   Fast fashion heeft als doel om imatie te maken van originele producten en deze misleiden de klant.De mensen die bewust zijn van deze replicatie of die gebrek hebben aan kennis van mode laten ze niet misleiden door deze imitatie. Maar degene die is geïnteresseerd in het originele merk worden misleidt door deze imitatie. 3.5 Valse illusie   hun ongewenste kledingstukken weg gooien en dit is de aanleiding tot de milieuproblemen die deze industrie brengt.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out