Vroeg voorwaarde dat geen afstammelingen van Franz

Vroeg leven en huwelijk

Franz Ferdinand werd geboren in Graz, Oostenrijk, op 18
december 1863, de oudste zoon van aartshertog Karl Ludwig, die de jongere broer
was van de Oostenrijks-Hongaarse keizer Franz Joseph. Franz Ferdinand was lid
van het Huis van Habsburg, heersers van het Heilige Roomse Rijk, het
Oostenrijks-Hongaarse rijk en het Spaanse rijk. Hij begon zijn militaire
loopbaan op 12-jarige leeftijd en werd snel gepromoveerd door de rangen die op
31-jarige leeftijd een grote generaal werden. Na de zelfmoord van de keizer, de
kroonprins Rudolf, in 1889, en de dood van zijn eigen vader van tyfeuze koorts
in 1896, Franz Ferdinand was verzorgd om de troon te erven.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

In 1894 ontmoette Franz Ferdinand gravin Sophia Chotek en
het paar werd snel verliefd. Het huwelijk met een Hapsburg vereiste echter dat
iemand lid was van een regerende of formeel regerende dynastie van Europa, en
de Choteks waren dat ook niet. De zeer verliefde Franz Ferdinand weigerde
echter met iemand anders te trouwen, dus hield het paar hun relatie geheim.
Nadat het gezin over de relatie was geïnformeerd, weigerde keizer Franz Joseph
zijn toestemming aan het huwelijk te geven. Uiteindelijk voerden verschillende
invloedrijke Europese leiders, waaronder paus Leo XIII, in naam van de
dolgelukkige Franz aan dat het meningsverschil de stabiliteit van de monarchie
ondermijnde. Franz Joseph stemde uiteindelijk in met de voorwaarde dat geen
afstammelingen van Franz en zijn nieuwe vrouw de troon besteeg. Het paar
trouwde op 1 juli 1900.

Aartshertog van Oostenrijk-Hongarije

Oostenrijk-Hongarije was een polyglot rijk van verschillende
etnische groepen die op gespannen voet stonden met elkaar over religie en
politiek, en verenigd met een vlag die niet van hen was. Het enige dat de
verschillende etnische mensen meer haatten dan elkaar was Hapsburgs. De
publieke persona van aartshertog Franz Ferdinand was koud, had een scherpe tong
en was kortzichtig. Naar verluidt was hij ook gek door de inteelt van de
familie Hapsburg. Eén ding is duidelijk: Franz Ferdinand begreep dat het rijk
uiteenviel en dat er dus iets moest gebeuren.

 

Op een gegeven moment stelde Franz Ferdinand voor om de
Oostenrijks-Hongaarse heerschappij te veranderen met een drievoudige monarchie
van Slaven, Duitsers en Magyaren, die elk een gelijke stem in de regering
hebben. Dit idee was echter niet populair bij de heersende elite, waardoor
twijfels ontstonden over de geestelijke gezondheid van Franz Ferdinand. Hij
overwoog ook om een ??federale regering van 16 staten te vormen, die het de
Verenigde Staten van Groot-Oostenrijk noemde. Dit idee was in direct conflict
met de Servische nationalisten die plannen hadden om af te breken met Bosnië en
Herzegovina om een ??onafhankelijke staat te vormen. Hoewel hij weinig om hun
nationalistische ambities gaf, pleitte hij voor een zorgvuldige benadering met
de Serviërs, waarbij hij zijn militaire leiders waarschuwde dat een harde
behandeling jegens hen een open conflict met Rusland kon veroorzaken.

 

Vroeg leven en huwelijk

Franz Ferdinand werd geboren in Graz, Oostenrijk, op 18
december 1863, de oudste zoon van aartshertog Karl Ludwig, die de jongere broer
was van de Oostenrijks-Hongaarse keizer Franz Joseph. Franz Ferdinand was lid
van het Huis van Habsburg, heersers van het Heilige Roomse Rijk, het
Oostenrijks-Hongaarse rijk en het Spaanse rijk. Hij begon zijn militaire
loopbaan op 12-jarige leeftijd en werd snel gepromoveerd door de rangen die op
31-jarige leeftijd een grote generaal werden. Na de zelfmoord van de keizer, de
kroonprins Rudolf, in 1889, en de dood van zijn eigen vader van tyfeuze koorts
in 1896, Franz Ferdinand was verzorgd om de troon te erven.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

In 1894 ontmoette Franz Ferdinand gravin Sophia Chotek en
het paar werd snel verliefd. Het huwelijk met een Hapsburg vereiste echter dat
iemand lid was van een regerende of formeel regerende dynastie van Europa, en
de Choteks waren dat ook niet. De zeer verliefde Franz Ferdinand weigerde
echter met iemand anders te trouwen, dus hield het paar hun relatie geheim.
Nadat het gezin over de relatie was geïnformeerd, weigerde keizer Franz Joseph
zijn toestemming aan het huwelijk te geven. Uiteindelijk voerden verschillende
invloedrijke Europese leiders, waaronder paus Leo XIII, in naam van de
dolgelukkige Franz aan dat het meningsverschil de stabiliteit van de monarchie
ondermijnde. Franz Joseph stemde uiteindelijk in met de voorwaarde dat geen
afstammelingen van Franz en zijn nieuwe vrouw de troon besteeg. Het paar
trouwde op 1 juli 1900.

Aartshertog van Oostenrijk-Hongarije

Oostenrijk-Hongarije was een polyglot rijk van verschillende
etnische groepen die op gespannen voet stonden met elkaar over religie en
politiek, en verenigd met een vlag die niet van hen was. Het enige dat de
verschillende etnische mensen meer haatten dan elkaar was Hapsburgs. De
publieke persona van aartshertog Franz Ferdinand was koud, had een scherpe tong
en was kortzichtig. Naar verluidt was hij ook gek door de inteelt van de
familie Hapsburg. Eén ding is duidelijk: Franz Ferdinand begreep dat het rijk
uiteenviel en dat er dus iets moest gebeuren.

 

Op een gegeven moment stelde Franz Ferdinand voor om de
Oostenrijks-Hongaarse heerschappij te veranderen met een drievoudige monarchie
van Slaven, Duitsers en Magyaren, die elk een gelijke stem in de regering
hebben. Dit idee was echter niet populair bij de heersende elite, waardoor
twijfels ontstonden over de geestelijke gezondheid van Franz Ferdinand. Hij
overwoog ook om een ??federale regering van 16 staten te vormen, die het de
Verenigde Staten van Groot-Oostenrijk noemde. Dit idee was in direct conflict
met de Servische nationalisten die plannen hadden om af te breken met Bosnië en
Herzegovina om een ??onafhankelijke staat te vormen. Hoewel hij weinig om hun
nationalistische ambities gaf, pleitte hij voor een zorgvuldige benadering met
de Serviërs, waarbij hij zijn militaire leiders waarschuwde dat een harde
behandeling jegens hen een open conflict met Rusland kon veroorzaken.

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out