Verandering mee.Een speler mag de bal nooit

Verandering in regelsHet AMVJ paste gedurende de jaren kleine dingen in de regels aan. Hierdoor ontwikkelde het spel zich snel en goed. De veranderingen waren:afschaffing van het dribbelen (zie uitleg in kopje volleybal in Amerika), dit werd ingevoerd in 1900.invoering van het doordraaien (wisselen van posities in een bepaalde volgorde), dit is ingevoerd in 1912.regeling dat één set tot 15 punten gaat; dit werd in 1917 ingesteld.zes spelers per team; werd in 1918 ingesteld.BasisregelsBelangrijkste regels:Het balcontact moet kort zijn en mag met elk lichaamsdeel worden gespeeld.Elk team mag maar drie keer achter elkaar de bal aanraken, blokkeren telt hierbij niet mee.Een speler mag de bal nooit naar zichzelf spelen. Behalve bij het blokkeren en bij de eerste bal.Het net en de paal – ook wel antenne genoemd – mogen niet worden aangeraakt. Dit mag wel bij de service, als het net hierbij wordt geraakt gaat het spel gewoon door.Een speler mag niet in het veld van de tegenstander komen, dus ook geen lichaamsdelen zoals armen en benen. Het lichaamsdeel moet wel volledig over de lijn zijn geweest om het als fout te beoordelen.Een team heeft een punt als de bal op de grond komt bij de tegenstander of als de tegenstander een fout maakt.Zodra een team een punt heeft gescoord mag dat team de volgende rally (ronde) serveren.Het team dat serveert moet voordat ze serveren één plaats kloksgewijs draaien.Aan het begin van een nieuwe rally mag een speler worden gewisseld. Ieder team mag per set maximaal zes wissels hebben. Een speler die is gewisseld mag voor diezelfde speler weer worden ingewisseld maar mag daarna niet weer worden gewisseld. In totaal zijn dat dan dus twee wissels van de zes. Een uitzondering is dat de libero gewisseld mag worden voor een willekeurige speler in het achterveld. (zie opstelling voor de term libero)Ieder team mag twee time-outs hebben van 30 seconden.Tussen twee sets is er een pauze van maximaal 3 minuten toegestaan.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out