Seni pulau-pulau di Mediterranean Barat. (Sue.C, 2012) Pada

Seni bina Moorish merupakan simbol yang menghubungkan keperluan dunia
dan akhirat dalam pegangan masyarakat Islam. Penggayaan seni bina Islam yang
menyampaikan mesej ini juga mempunyai gaya yang berbeza seperti bangunan
gerbang, kaligrafi, reka bentuk vegetatif dan jubin hiasan. Senibina Moorish
juga dikenali sebagai Moors. Sejarah tentang Moors ini berkaitan dengan masyarakat
Afrika Utara pada tahun 700-an yang menakluki Semenanjung Iberia dan
pulau-pulau di Mediterranean Barat. (Sue.C, 2012)

 

Pada zaman ini, rekabentuk Moorish telah tersebar ke seluruh dunia dan
ia bukan sahaja dibina di bangunan Masjid, malah, turut digunakan di bangunan
lain seperti rumah dan pejabat. Salah satu contoh senibina Moor yang unik dan
cantik ialah Masjid Besar Cordoba yang terdapat di Sepanyol tetapi bangunan ini
telah menjadi sebuah gereja Katolik yang besar untuk pelancong melawat dan
berdoa.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Senibina Moorish ini juga mempunyai beberapa simbolik dan perlambangan
kepada Muslim. Semua simbolik ini bersesuaian kehendak aspek ketuhanan mereka.
Perlambangan seperti ihtiram juga dikenali sebagai hormat. Hormat adalah suata
tahap kesopanan atau adab terhadap Allah, sesama manusia dan diri sendiri.
Kesopanan ini sangat penting kepada Muslim dan ia adalah pembelajaran asas bagi
mereka. Ia dijelmakan dalam lima Rukun iaitu syahada (pengakuan keimanan);
salat (solat); zakat (sedekah); sawm (puasa) dan hajj (menunaikan ibadat haji
di Makkah). Lima Rukun ini menunjukkan seseorang menimbulkan rasa hormat hamba
kepada Tuhan. (Sue.C, 2012)

 

Tiada hasil kerja seni bina lain yang meletakkan sanjungan ini lebih
daripada seni bina masjid yang didirikan bagi menegakkan tiang agama dan
menjadi nadi serta simbol penyatuan umat Muslim. Selain daripada itu, ikhlas,
Iqtisad (kesederhaan atau keseimbangan), Tawhid (penyatuan), Ilm (ilmu), Dhikr
(zikir) dan Haya (memelihara kehormatan) juga ialah perlambangan dan simbolik
seni bina Muslim dan juga semua simbolik ini mesti bersesuaian kehendak Tuhan
supaya dapat melahirkan Muslim yang baik dan suci. (Adha. M, Zain. M, 2009)
Dari aspek binaan Bangunan Sultan Abdul Samad, ia juga mempunyai satu simbolik
iaitu “blood and bandages” seperti selangan batu merah dan putih pada
lengkungan bangunan yang bermaksud kekotoran perlulah disucikan simbolik
kebaikan mengatasi kejahatan. (Sue.C, 2012)

Seni bina Moorish merupakan simbol yang menghubungkan keperluan dunia
dan akhirat dalam pegangan masyarakat Islam. Penggayaan seni bina Islam yang
menyampaikan mesej ini juga mempunyai gaya yang berbeza seperti bangunan
gerbang, kaligrafi, reka bentuk vegetatif dan jubin hiasan. Senibina Moorish
juga dikenali sebagai Moors. Sejarah tentang Moors ini berkaitan dengan masyarakat
Afrika Utara pada tahun 700-an yang menakluki Semenanjung Iberia dan
pulau-pulau di Mediterranean Barat. (Sue.C, 2012)

 

Pada zaman ini, rekabentuk Moorish telah tersebar ke seluruh dunia dan
ia bukan sahaja dibina di bangunan Masjid, malah, turut digunakan di bangunan
lain seperti rumah dan pejabat. Salah satu contoh senibina Moor yang unik dan
cantik ialah Masjid Besar Cordoba yang terdapat di Sepanyol tetapi bangunan ini
telah menjadi sebuah gereja Katolik yang besar untuk pelancong melawat dan
berdoa.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Senibina Moorish ini juga mempunyai beberapa simbolik dan perlambangan
kepada Muslim. Semua simbolik ini bersesuaian kehendak aspek ketuhanan mereka.
Perlambangan seperti ihtiram juga dikenali sebagai hormat. Hormat adalah suata
tahap kesopanan atau adab terhadap Allah, sesama manusia dan diri sendiri.
Kesopanan ini sangat penting kepada Muslim dan ia adalah pembelajaran asas bagi
mereka. Ia dijelmakan dalam lima Rukun iaitu syahada (pengakuan keimanan);
salat (solat); zakat (sedekah); sawm (puasa) dan hajj (menunaikan ibadat haji
di Makkah). Lima Rukun ini menunjukkan seseorang menimbulkan rasa hormat hamba
kepada Tuhan. (Sue.C, 2012)

 

Tiada hasil kerja seni bina lain yang meletakkan sanjungan ini lebih
daripada seni bina masjid yang didirikan bagi menegakkan tiang agama dan
menjadi nadi serta simbol penyatuan umat Muslim. Selain daripada itu, ikhlas,
Iqtisad (kesederhaan atau keseimbangan), Tawhid (penyatuan), Ilm (ilmu), Dhikr
(zikir) dan Haya (memelihara kehormatan) juga ialah perlambangan dan simbolik
seni bina Muslim dan juga semua simbolik ini mesti bersesuaian kehendak Tuhan
supaya dapat melahirkan Muslim yang baik dan suci. (Adha. M, Zain. M, 2009)
Dari aspek binaan Bangunan Sultan Abdul Samad, ia juga mempunyai satu simbolik
iaitu “blood and bandages” seperti selangan batu merah dan putih pada
lengkungan bangunan yang bermaksud kekotoran perlulah disucikan simbolik
kebaikan mengatasi kejahatan. (Sue.C, 2012)

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out