Ricardo leiderschapsstijlen. Transactioneel leiderschap is het proces tussen

 

Ricardo Semler is het voorbeeld van een succesverhaal. Zijn bedrijf SEMCO
doet het erg goed in de markt en dat mede dankzij de gemotiveerde werknemers. De
manier waarop hij werknemers de vrijheid heeft gegeven met een radicale manier
van leidinggeven, heeft een zeer positief effect gehad op het bedrijf: het
heeft vandaag de dag een waarde van 5,4 miljoen US dollars. De medewerkers
mogen zelf hun werktijden, salaris en werklocatie bepalen. Er zijn geen regels
en iedereen heeft een eerlijke stem in het bedrijf over de gang van zaken. Semler
is een voorstander van flexibiliteit en

Dit roept vragen op: hoe belangrijk is het om je werknemers te motiveren? Op
welke manieren kan dit worden gedaan? Wie kan dit het beste doen?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

De hoofdvraag die wordt onderzocht luidt als volgt: In welke mate kan door
middel van verschillende soorten motivatie en leiderschapsstijlen de motivatie
van werknemers worden beïnvloed en zorgen voor een gemotiveerde werkplek? Deze
vraag kan alleen beantwoord worden als het begrip leiderschap en motivatie
verder word uitgelegd.

De deelvragen die hierbij horen zijn:

Wat voor soort leiderschapsstijlen zijn er?Wat
is motivatie en hoe kan dit worden beïnvloed?Hoe kan een soort leidinggevende stijl bijdragen aan
motivatie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Theorie

Leiderschap

Leiderschap is een divers en complex begrip. Murphy (1941) stelt dat
leiderschap een functie is in een situatie, het is geen kwaliteit maar een
proces en is daarom niet statisch maar dynamisch. Maxwell (1998) heeft een
simpele definitie, het is niets anders als invloed. Geleerden die het hebben
over leiderschap, geven geen definitie van het begrip, enkel het idee (Rost,
1991).

Leiderschapsstijlen zijn nog complexer als het begrip zelf. Volgens Lewin,
Lippitt en White zijn er 3 leiderschapsstijlen: de democratische stijl,
autocratische en laissez-faire stijl (1939). Goleman (2000) onderscheidt 6
soorten leiderschapsstijlen en Barber (1977) stelt dat leiderschap een actieve
en passieve dimensie heeft. Maar de meeste geleerden onderscheiden 2 soorten
stijlen van leiderschap namelijk transactioneel en transformationeel
leiderschap. Deze worden uitgelegd om een beter beeld te krijgen van de 2
belangrijkste soorten leiderschapsstijlen.

 

Transactioneel leiderschap is het proces tussen leiders en volgers, waarin
de leider in ruil voor bepaalde verwachtingen en eisen, de volgers beloont.
Ongewenst gedrag of resultaten kunnen ook worden gestraft (Bass,1985). Dit type
leiderschap investeert niet in de volgers en houdt geen rekening met hun
persoonlijke waarden.

Transformationeel leiderschap is een stijl waarin de leider actief
participeert en rekening houdt met de normen en waarden van de volgers. De
leider gebruikt zijn enthousiasme en energie om de volgers te motiveren. Op
deze manier zet de transformationele leider hogere eisen dan een  transactionele leider en bereikt hierdoor ook
meer (Bass & Avolio, 1994).

 

Motivatie

Motivatie is volgens Kreitner (1995) het psychologische proces dat gedrag een
doel geeft. Ongemotiveerde werknemers zouden een lagere kwaliteit van werk
produceren, minder moeite in hun werk steken en zoveel mogelijk de werkplek
vermijden (Lindner, 1998). Bovendien is motivatie nodig om de organisatie
succesvol te laten bestaan. Het motiveren van werknemers is essentieel voor
bedrijven om bedrijfsdoelen te kunnen behalen. Maslow en Herzberg waren de
eersten die motivatie onder werknemers aankaartten.  

Herzberg (1959) heeft de 2 factoren theorie ontworpen. Er zijn 2 soorten
factoren die motivatie en werktevredenheid kunnen beïnvloeden: motivatie
factoren en hygiëne factoren.    

Motivatie factoren zijn intrinsieke factoren en gaan over de werkkern.
Onderdeel hiervan zijn erkenning en waardering, realiseren van doelen, leveren
van prestaties etc. Hierbij geldt dat enkel de intrinsieke factoren kunnen
bijdragen aan de tevredenheid van medewerkers, als deze niet adequaat zijn
veroorzaken ze geen ontevredenheid of negatieve invloed.

Hygiëne factoren zijn extrinsieke factoren en gaan over de werkomgeving.
Onderdeel hiervan zijn arbeidsvoorwaarden, salaris, werksfeer etc. Hierbij
geldt dat hygiëne factoren niet kunnen motiveren, maar enkel demotiveren. Als
deze niet adequaat zijn zorgen ze voor een negatieve invloed op tevredenheid.

Hieronder zijn de motivatie en hygiëne factoren uitgewerkt in een schema.

 

De theorie van Herzberg is direct gekoppeld aan de theorie van Maslow
(1943) genaamd de behoeftepiramide. Er zijn 5 soorten basisbehoeften van de
mens in deze piramide: lichamelijke behoeften, veiligheid en zekerheid,
behoefte aan sociaal contact, erkenning en waardering en zelfactualisatie. Pas
na bevrediging van de lagere behoeftes, streeft een mens naar bevrediging van
hogere behoeftes.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out