RegeletikerRegeletik rätt sak att göra.3:Gör inte fel

RegeletikerRegeletik handlar om vad människor gör, inte med konsekvenserna av deras handlingar.1:Gör det rätta.2:Gör det för att det är rätt sak att göra.3:Gör inte fel saker.4:Undvik dem eftersom de har fel.Enligt denna form av etik kan du inte motivera en handling genom att visa att det gav goda konsekvenser. En  regeletiker lär ut att vissa handlingar är rätt eller fel på grund av de olika sakerna de är, och människor har en plikt att agera i enlighet därmed, oavsett de goda eller dåliga konsekvenserna som kan uppstå.________________________________________________________________________________Avsikts EtikerAvsikt etiken handlar om att säga att konsekvenserna från en handlig är svår att bedöma. Därför säger en en avsikts etiker att meningen med handlingen spelar roll. Med de menar jag att en avsikts etiker ser inte konskenvena som relevanta utan bara vad för avsikt hen har.Ex.”Anta att din inställning är att du vill dina medmänniskor allt gott. I?all välvilja ger du bort en massa pengar till en person. Personen använder pengarna till droger. Det är i sig inte bra, men du ville väl och handlade i tron att du gjorde rätt. Du är därmed en god människa med det rätta sinnelaget. Det är det som är avgörande.”Så är ett exempel hur en avsikts etiker tänker._________________________________________________________________________________KonsekvensetikerAv alla de saker som en person kan göra vid ett givet tillfälle är den moraliska rättvisan den som har de bästa övergripande konsekvenserna så tänker en konsekvensetiker. Ju mer goda konsekvenser en handling ger, desto bättre eller mer rätt att agera.En konsekvensetiker säger “gör så att de förväntade konsekvenserna  blir så bra som möjligt”En konskevensketiker  kan även döda människa om just att en döda en  människa räddar 1000 andra. __________________________________________________________________________________”Malin lever under svåra förhållanden. Hon är frivilligarbetare i Afrika och jobbar där som sjukvårdare. På hennes läger, där hon arbetar, är det väldig misär och det finns knappt mat för dagen. Det är så lite resurser i lägret så att knappt personalen kan äta sig ordentligt mätta, vilket krävs för att de ska kunna jobba ordentligt. En dag när Malin strosar omkring på gatorna så ser hon en obemannad fruktaffär. Nu ställs Malin inför den stora etiska frågan. Ska hon gå in och stjäla lite frukt? “RegeletikerFör det första som en regeletiker så är det fel och emot lagen att stjäla något vart än i världen du är. Så direkt som en regeletiker så skulle jag säga att det är fel och och malin har ingen rätt att stjäla fruktaffären Men samtidigt som det fel enligt lagen så är det fel att stjäla religion mässigt. En person som följer en viss religion får inte stjäla jag vet inte om malin är religiös men att inte stjäla är en av regel etiska regler som varje människa bör följa även malin hur än hennes situation är. ________________________________________________________________________________Avsikts EtikerEn avskiktsetiker skulle säga att om malins avsikt var att få lite mat så att hon kan jobba ordentligt och inte göra misstag när hon hjälper människorna. Och i detta fall skulle en avsikts etiker säga att det var okej för malin att hon stjäl mat för att kunna hjälpa människa som hon hjälper. Så i detta fall så är det okej för en avskiktsetiker._______________________________________________________________________________KonsekvensetikerEn konsekvensetiker i skulle se detta som 2 fall. Den första konsekven av malins handling skulle vara att hon blir anmäld och kanske får fängelse eller böter för stöld och detta är en dålig konsekvens för malin.Då skulle en  konsekvensetiker säga att denna handling gav inte en god konsekvens utan en dålig. I den andra fallet var malin stjäl mat vilket ledde till att hon kunde göra sitt jobb ordentligt och hjälpa så många människor som möjligt och då skulle en konsekvensetiker säga att denna handling malin gjorde var bra och det ledde till en mycket god konsekvens och de är de en konskensetiker är ute efter.__________________________________________________________________________________Min reflektionOm jag var malin skulle jag inte stjäla av många skäl men det finns två skäl som gör att jag inte skulle stjäla. Den första är att jag vill inte bli gripen och få fängelse tid. Varför ska jag ens förstöra min framtid bara för hunger jag känner men och så att religionen är den största skälen jag skulle inte stjäla .För att enligt min religion så får jag inte stjäla även om jag kan stjäla får jag inte  för att gud ser allt vi gör. Men om jag var så hungrig att det skulle leda till döden skulle  jag få stjäla för att kunna överleva. Som sammanfattningsvis är det nog min religion som får mig att inte stjäla i denna dilemma fick malin mat men inte ordentligt så om jag får mat då det är perfekt och om jag inte fick tillräckligt så skulle jag sluta jobba där för att jag kan inte få ordentlig mat och  detta kan leda till att jag skadar andra människor och för att inte skada andra människor och skada mig själv och gå runt utan ordentlig mat så skulle jag sluta jobba där och leta efter ett nytt jobb. För att om jag om jag gjorde stöld och fick det i min register då skulle nästa igen anställa mig och jag skulle då få ingen mat alls för att inte detta ska hända så slutar jag jobbet.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out