Pentru a realiza aplicatia se poate folosi un

Pentru a realiza aplicatia sepoate folosi un necesar de resurse limitat, deoarece aceasta nu va necesitadecat un sistem de tip “server” cu un sistemde operare Linux sau Windows pe care sa se poata rula un program web de tip “web server”precum Apache sau nginx, dar cel din urma va necesita o licenta pentru a putea fi rulat,insa acesta prezinta avantaje cum ar fi viteza de raspuns si nu numai, insapentru anvergura aplicatiei dezolvate, nu va fi o diferenta semnificabila.Avantajele crearii unei platformeweb sunt acelea ca majoritatea aplicatiilor necesare pentru a sustine oplatforma sunt gratuite, iar platforma va putea fi accesata de pe majoritateadispozitivelor mobile, fiind necesara doar conectiunea la internet pentru aface posibil acest lucru.De asemenea, este necesaracunoasterea limbajului de programare PHP, insa in versiunea orientata obiect,deoarece nu se poate programa procedural folosind framework-ul ales (Symfony),dar si de cunoasterea limbajului SQL.

Alte aplicatii necesare sunt:·        Un program de tip web-server (Apache / nginx)·        Un editor de text sau un IDE (Notepad++ / PHPStorm)·        Aplicatie pentru gestiunea bazei de date (HeidiSQL)·        Un browser pentru a testa platforma Realizarea aplicatiei de lastadiul de proiect si pana la implementare se va face in decursul a 16 desaptamani (aproximativ 4 luni), fiind necesar timp pentru implementareafunctiilor, automatizarea proceselor, dar si pentru testarea si validareaacestora. Pentru realizarea aplicatiei seva lucra utilizand metoda Agile si SCRUM, utilizand un sistem de tichetelor(ex. Redmine, Jira), iar fiecare ticket va purta denumirea de „User Story”. Versionareacodului sursa se va face utilizand platform Github, iar codul va fi trecutprintr-un filtru pentru a se vedea daca respecta sau nu cele mai intaltestandarde de programare conform PSR (PHP Standards Recommandations).Prioritizarea tichetelor se vaface in sedintele de planing ce vor fi tinute o data la doua saptamani,rezultand astfel 8 sprint-uri de lucru.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out