Ondanks fashion,je hoort het al ‘fast’. Fast

Ondanks het feit dat hij als buitenstaander is begonnen en als middel om de middenklasse in de mode te maken, is Fast Fashion van een marginale onderneming veranderd in leiders van de mode-industrie. Tegenwoordig worstelen high-society merken om hun aanwezigheid op de markt te behouden omdat Fast fashion producten vergelijkbaar zijn in het oog van de klant en komen voor een groot deel van de prijs. Het is moeilijk om te concurreren met een $10 T-shirts wanneer gevestigde modebedrijven traditioneel hebben vertrouwd om chic te zijn met hoogwaardige productie en het leveren van service van een hogere kwaliteit.

          1.  Watzijn de voordelen van Fast Fashion?2.1 Voordelen voor deconsument: 1.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

    Het helpt mensen om hun kledingkast constant teveranderen met de trend tegen een lage prijsNet als geld is kleding ook een spiegeling vanklasse, en metfast fashion is het gemakkelijker om sociaal te blijven drijven.Fast fashion verdrinkt hun consumenten in de dagelijkse nieuwe trends dieopkomen, maar met zo’n groot markt van opkomende trends,helpt het fast fashionindustrie om de consument met deze trends te klampen tegen een redelijkeprijs.Consumenten kunnen met fast fashion deel uitmaken van elke socialeklasse,of beter gezegd,lijken te zijn.Consumenten met een hoog inkomen hebbenhet voorrecht om zich te kleden net alsof ze dakloos zijn, maar door fastfashion kunnen consumenten met lage inkomen zich ook goedaankleden net als derijken tegen een lage prijs.Het fast fashion industrie is een gelijkmaker vande sociaaleconomische status van de verschillende klassen en het is een normaan het worden van de samenleving.In fast fashion branches alsH,Forever21 en Zara bevinden zich zeker mensen uit verschillende socialeklassen,omdat het makkelijker is om met een nieuwe stijl of iets glimmend ennieuw buiten te komen tegen een lage prijs. 2.

    Fast fashion is snel.Fast fashion,je hoort het al ‘fast’. Fast fashionis een hele grote industrie wereldwijd en hun producten worden geproduceerd inderdewereldlanden zoals Indië,China, Pakistan etc. Doordat deze landen veelinwoners hebben die tegen een hele lage loon werken. Hierdoor kunnenkledingstukken die op de catwalk worden gezien,in 1 a 2 weken gemaakt worden omte verkopen,maar we praten niet precies van de ene kledingstuk die we zien opde catwalk.We praten hier van een namaak van de ene catwalk kledingstuk. Dusfast fashion geeft de consument het kans om kledingstukken die we op de catwalkzien,sneller te krijgen dan deze zelf en ook tegen een lage prijs vergelekenmet de catwalk kledingstuk. 3.

    Een illusie van rijkdomDe fast fashion industrie geeft ook een illusie vanrijkdom aan hun consumenten.Dit komt doordat de consumenten veel meerkledingstukken kunnen kopen dan bij andere kleding branches. We kunnen zeggendat bij een normale kledingbranche kan je een paar dingen kopen voor tweehonderd euro, maar bij een fast fashion branche als Primark kan je voor tweehonderd euro je kleding kast vol maken. Zij maken ook namaak van kledingstukkendie we op de catwalk zien, die soms heel duur zijn, maar bij hun krijg je het vooreen lage prijs. Hierdoor krijg je ook het gevoel dat je kan aankleden als eenrijk persoon tegen een lage, dus je voelt je rijk.

Door deze twee redenen geeftde fast fashion industrie een illusie van rijkdom aan de consumenten.2.2 Voordelen voor deproducent: 1.    Een snelle winstBij fast fashion gaat het erom wie het eerst krijgt. Wie het eerst komt, het eerst maalt; dus de winsten behaald door een fast fashion modetrend zijn enorm en snel! Ook in de eerste paar jaren kan een fast fashion winkelketen een enorme groei laten zien en de markt kunnen overnemen. Dit fungeert als een van de belangrijkste factoren van mensen in de snelle modemarkt of industrie.Daarbij nog heeft fast fashion modeketens meestal niet veel kleding op voorraad en het bedrijf werkt regelmatig bij wat er al in de winkels staat. Dat komt het bedrijf op twee manieren ten goede: het hoeft niet te worden verkocht, en ten tweede worden consumenten aangemoedigd om te winkelen met een gevoel van urgentie.

 2.    Makkelijk om te herstellenHerstellen van mogelijke verliezen gaat makkelijk vanwege het feit dat een mode-stijl gelanceerd door een fast fashion winkel is vrij eenvoudig en vroeg in vergelijking met die van andere modemerken. Als de fast fashion winkelverkoper verliezen lijdt, kan hij gemakkelijk en snel een nieuw product lanceren dat net zo veel succes zal hebben als de vorige.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out