MedeltidenMedeltiden som det mesta av utvecklingen och

                                              MedeltidenMedeltiden fanns mellan sent 400 tal till 14000 talet men nordens medeltid räknas från ungefär 1050 talet till 1520 talet. Medeltiden var en tråkig och dyster tid utan det var tiden då grunderna för vårt morderna samhälle lades. Medeltiden var en intensivexpansionsperiod, både materiellt och andligt..

..Musiken under medeltiden var kyrkosånger som ofta beskrivs som enformig, fantasilös och ödslig.Det var texten, bibelns ord som var det viktiga inte musiken då denna epok var kyrkans epok. Det var kyrkan som bestämde över människor, vetenskap och konst. Påven Gregorius den Store bidrog till att en mer utvecklad notskrift började användas och man nedtecknade nu den enda “tillåtna” musiken; kristen kyrkomusik. Därför kan vi idag veta hur den här musiken lät.Gregorius har givit namn åt en hel musikstil inom kyrklig musik från den här tiden: Gregoriansk munksång Musikens uppgift var inte att vara bra eller intressant den var menad som att förstärka guds budskap.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Under den tidiga medeltiden var sången oftast enstämmig, d.v.s. alla i kören sjöng samma ton samtidigt.

Man började dock utveckla olika tekniker för att åstadkomma flerstämmighet, där ljusa och mörka toner sjungs samtidigt av olika körmedlemmar. Exempel på sådana tekniker är Kontrapunkt och kanon. Det fanns även musik  utanför kyrkan under medeltiden. Det var också där som det mesta av utvecklingen och förnyelsen skedde.

Musiklivet var säkert mycket rikt, men det finns inte mycket skrivet om det. Det beror på att kyrkan stod för historieskrivningen, och man ville bara lyfta fram den egna musiken. Den musik som inte var religiös godkändes inte av kyrkan och stämplades som “Djävulens musik”. Några exempel på icke-kyrkliga musikstilar är: ballad, chanson, och madrigal.

Den mest kända kompositören under denna tiden var påven Gregorius den Store som sagt så skrev han kyrkomusik och gav namn till en musikstil.Gregorius I, Gregorius den store, född ca 540, död 604, påve från 590, kyrkolärare, helgon.Gregorius I var en kraftfull och framgångsrik kyrkoledare.

Han sökte få langobarderna att övergå från arianismen till den katolska kyrkan, och han tog initiativet till anglosaxarnas kristnande genom att sända Augustinus (av Canterbury) till England. Gregorius I vinnlade sig om liturgiken och kyrkomusiken; den gregorianska sången bär med större eller mindre rätt hans namn.Gregorius har som sagt gett namnet till musikstilen Gregoriansk munksång, denna musik var som sagt väldigt enformig och ointressant men den var inte menad att vara bra den skulle bara framföra guds budskap

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out