Lualhati kanyang unang taonNaging kilala sa kanyangmakatotohanan at

Lualhati Bautista
Pinakatanyag na Filipinong NobelistaMga Nagawa:
Dekada 70
Bata Bata Pano Ka Ginawa?
GapoIpinanganak sa Tondo Manila noong ika-2 ng Disyembre 1945
Nakapagtapos siyang elementarya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sekondarya sa Torres HighSchool noong 1962
Siya ay pumasok sa Lyceum University of the Philippines sa kursong journalism ngunit nag-drop bago pa man matapos ang kanyang unang taonNaging kilala sa kanyangmakatotohanan at matapang na paghayag sa mga isyung kinasasangkutan ng mga babaengFilipino at sa kanyang makabagbag damdamin na pagpapakita sa babae na may mahirap nasitwasyon sa bahay at sa trabaho.

Natanggap niya ang Palanca Awards (1980, 1983, 1984) pata sa nobelang Gapo, Dekada 70 atBata, Bata Paano ka Ginawawa?, mga nobelang naglalarawan nang kaapihan ng mga kababaihannoong panahon ni Marcos.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dalawa sa maikling kuwento ni Bautista ay nagkamit din ng Palanca Awards ang “TalongKuwento ng Buhay ni Juan Candelabra”(unang gantimpala, 1982) at “Buwan, Buwan, Huluganmo Akong Sundang”(ikatlong gantimpala, 1983).

Script writer
Sakada, 1976 – kalagayan ng mga katutuboKung Mahawi Mang ang Ulap (1984)
Bulaklak City Jail – tungkol sa mga babaeng nakakulongSiya lang ang natatanging Filipino na kasama sa libro ng International Women Writers nanilimbag sa Japan

Lualhati Bautista
Pinakatanyag na Filipinong NobelistaMga Nagawa:
Dekada 70
Bata Bata Pano Ka Ginawa?
GapoIpinanganak sa Tondo Manila noong ika-2 ng Disyembre 1945
Nakapagtapos siyang elementarya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sekondarya sa Torres HighSchool noong 1962
Siya ay pumasok sa Lyceum University of the Philippines sa kursong journalism ngunit nag-drop bago pa man matapos ang kanyang unang taonNaging kilala sa kanyangmakatotohanan at matapang na paghayag sa mga isyung kinasasangkutan ng mga babaengFilipino at sa kanyang makabagbag damdamin na pagpapakita sa babae na may mahirap nasitwasyon sa bahay at sa trabaho.

Natanggap niya ang Palanca Awards (1980, 1983, 1984) pata sa nobelang Gapo, Dekada 70 atBata, Bata Paano ka Ginawawa?, mga nobelang naglalarawan nang kaapihan ng mga kababaihannoong panahon ni Marcos.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dalawa sa maikling kuwento ni Bautista ay nagkamit din ng Palanca Awards ang “TalongKuwento ng Buhay ni Juan Candelabra”(unang gantimpala, 1982) at “Buwan, Buwan, Huluganmo Akong Sundang”(ikatlong gantimpala, 1983).

Script writer
Sakada, 1976 – kalagayan ng mga katutuboKung Mahawi Mang ang Ulap (1984)
Bulaklak City Jail – tungkol sa mga babaeng nakakulongSiya lang ang natatanging Filipino na kasama sa libro ng International Women Writers nanilimbag sa Japan

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out