Konflikten takt till de stigande oljepriserna.Den islamska

Konflikten som finns mellan Saudiarabien och Iran innesluter hela Mellanöstern, Nordafrika och den arabiska halvön.Saudiarabien och Usa möts igen som under kalla kriget  eftersom att dom har en gemensam fiende. Iran är ett shiamuslimskt land och har gäckat hela världen men främst västvärlden från och med den islamiska revolutionen med sitt stöd för islamitisk internationell terrorism men under senare år har det varit mycket prat om Irans kärnvapenprogram.

1926 blev Mohammad reza pahlavi kronprins i Iran men det var först vid 1941 som han verkligen blev shahen av Iran. Han genomförde en rad samhällsreformer under namnet den vita revolutionen. Shahen medförde en massa fördelar för landet under sin regerande tid som till exempel sjukvård och utbildningssystemet utvecklades, industrin byggdes upp, jämlikheten förbättrades,ekonomin förbättrades men kvinnors sociala och rättsliga rätt höjdes extremt mycket under hans tid. 1970 växte landets ekonomin enormt med takt till de stigande oljepriserna.Den islamska republiken etablerades 1979 och sen dess har skillnaderna mellan sunni och shia uppmärksammats allt mer. Shia muslimer är den största riktningen i Iran och den har även flest bekännare men den har även genom historien förknippats med iransk tradition och iransk nationalism.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Från och med det år som revolutionen skett har Iran sett Saudiarabien som en amerikansk agent i persiska viken. Men Saudiarabien oroar sig mest för Irans ökande inflytande inom regionen och det gäller särskilt Irak som i dagsläget har en shia-dominerande regering. Iran och Saudiarabiens konflikt har hettats upp rejält i efterdyningarna av den arabiska våren. Det kastade in Mellanöstern i ett kaos och som öppnade för regimbyten och en helt ny spelplan. Både Iran och Saudiarabien har eldat på splittringen mellan sunni och shia. Skillnader mellan sunni och shia som kopplas till olika maktambitioner är alltså inte nytt i muslimska länder.

Samtidigt är det i ett historiskt perspektiv tydligt att skillnaderna mellan islams olika riktningar ofta betonas i tider av omvälvningar – medan de mer sällan uppmärksammas i perioder av harmoni.Ett till problem som saudiarabien har med Iran är att dem oroar sig för Irans strävan att skaffa kärnvapen. Om man ska sammanfatta det hela för när konflikten började kan man inte egentligen hitta ett specifikt årtal eftersom att Iran och Saudiarabien alltid haft en konflikt med varandra på grund av att båda har alltid varit stormakter som har haft mycket olja som leder till bra ekonomi, bra ekonomi leder till: mer bygge, bättre skola, bättre sjukvård, bättre levnadsförhållanden i samhället med mer.

Men konfliktens bakgrund härstammar egentligen från att båda länderna vill ha mer makt och såklart spelar ekonomin, lands yta och religionen en stor roll i det hela.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out