In gedaan nadat het is onderschept is wel

In Nederland, maar ook in het buitenland, worden op de vliegvelden drugscontroles uitgevoerd.Wanneer je naar Nederland gaat vanaf een risicobestemming en landt op Schiphol is de kans zeer groot dat je wordt gecontroleerd op drugs. Een risicobestemming is vaak een Midden- of Zuid-Amerikaans land. Colombia, Antillen, Suriname en Venezuela zijn voorbeelden van landen die worden gezien als zogenaamde risicolanden. Algemeen bekend is dat veel mensen cocaïne of andere drugs smokkelen van zulke landen. Er zijn een aantal kenmerken hoe je een bolletjesslikker kan herkennen en waarop iemand bijvoorbeeld uit een groep mensen gehaald kan worden. Een bolletjesslikker zal je bijvoorbeeld nooit tijdens een vliegreis veel zien drinken en/of eten. Hiermee probeert diegene te voorkomen dat de “lading drugs” oftewel de bolletjes er onderweg al uit komt. Op een luchthaven worden mensen uit de groep gehaald op basis van zulke soort kenmerken. Zij worden dan zelf gecontroleerd en hun bagage ook. Een drugscontrole kan gedaan worden door middel van drugshonden, fouillering, bodyscan (röntgen) en bagagescan worden uitgevoerd (appa toevoegen.) Ook worden er gekeken of mensen zich verdacht gedragen. Waar ze precies naar kijken is alleen geheim, wanneer dit open ligt kunnen mensen daar natuurlijk op inspelen. De douane en de politie nemen regelmatig illegale spullen in beslag, het kan hier bijvoorbeeld gaan om wapens en drugs. Dat drugs in beslag worden genomen weten we allemaal, maar wat er mee wordt gedaan nadat het is onderschept is wel een heel andere vraag.In Nederland zijn grote pakhuizen waar de meeste in beslag genomen spullen eerst heen worden gebracht. Hier worden niet alleen drugs heen gebracht, ook gestolen spullen. Ook worden er spullen uit wietplantages gebracht. De drugs die er liggen worden eigenlijk al vrij snel weggebracht door speciale afvoerbedrijven. Het wordt naar speciale ovens gebracht en daar verbrand. Om te voorkomen dat deze drugs vervolgens toch weer worden verhandeld, gebeurt dit afvoeren onder toeziend oog van de politie. Om toch nog een dubbelcheck te hebben worden aan het eind de drugs nogmaals gewogen. Er wordt ook wel eens een deel bewaard om het te onderzoeken.Nadat alle drugs weg zijn blijven er ook legale spullen over die waren afgepakt als bewijsmateriaal of het was met illegaal geld betaald.Met deze spullen worden verschillende dingen gedaan, denk daarbij aan:Sommige spullen gaan terug naar de rechtmatige eigenaarSommige spullen gaan terug naar de verdachtenEn als laatste worden de spullen geveild op een veilingDeze veiling is in handen van ‘domein roerende zaken’ dit hoort bij het ministerie van financien. Ze brengen de spullen eerst naar opslagplaatsen in grote pakhuizen in Bleiswijk en Hoogeveen. 1x per maand kunnen mensen naar Soesterberg komen, hier is de veiling. De spullen worden hier dan uitgestald en mensen kunnen dan een bod uitbrengen. De opbrengst gaat naar slachtoffers of het gaat naar de belastingdienst.In Nederland worden er al veel maatregelen getroffen om drugssmokkel te bestrijden. Toch komen en gaan er nog heel veel drugs het land in en uit. Hoe pakken ze dit probleem nou eigenlijk aan en wat kan er nog gedaan worden om het probleem te verminderen De politie werkt veel samen met de douane en politiekorpsen in andere vooral europese landen om drugshandel tegen te houden. De lidstaten van de Europese Unie hebben onderlinge afspraken om de handel in en productie van drugs aan te pakken.De nationale recherche pakt de productie van en handel in chemische vervangingen van natuurlijke drugs, zoals cocaïne, aan. Deze drugs worden ook wel synthetische drugs genoemd. Ook werkt de politie veel aan het tegengaan van drugsoverlast. Gemeenten in Nederland kunnen, bovenop de Nederlandse wet, eigen regels en strafbepalingen instellen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De politie en/of personen die zijn aangewezen door de gemeente zoals toezichthouders of opsporingsambtenaren houden toezicht of men zich houdt aan de regels die zijn ingesteld door de gemeente. Aan de bestrijding van de lokale handel in harddrugs wordt veel aandacht besteed door de politie. Elke plaats waar wordt gedeald, probeert de politie aan te pakken. Het gebruiken van drugs zorgt alleen maar voor meer criminaliteit en heeft al helemaal slechte invloeden voor de volksgezondheid.Ook de Spoorwegpolitie houdt zich veel bezig met het tegengaan van drugsoverlast en het toezicht op druggebruik. De Spoorwegpolitie doet er alles aan om het aantal overlast die druggebruikers, dealers en drugsrunners op stations veroorzaken zo min mogelijk te houden. Het is bijvoorbeeld verboden om op stations joints te roken. In treinen mag helemaal niet worden gerookt, dus ook geen joints. De (Spoorweg)politie kan de gebruiker vragen de joint te doven, proces-verbaal opmaken, de joint in beslag nemen en/of de gebruiker uit de trein zetten.De Waterpolitie houdt zich bezig met het onderzoek naar strafbare en criminele bezigheden op en rondom het water, dus ook ook met de havens en de Noordzee. Dit omvat onder meer onderzoek naar illegaal transport van drugs.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out