In oferite Pret : pretul este influentat

In 1971, Krippendorf ofereaurmatoarea definitie: Marketingulturistic este adaptareasistematica si coordonata a politicii intreprinderii turistice, peplan   local,  regional,  national  si  international,spre satisfacerea  optima  a nevoilor anumitor grupedeterminate de consumatori, pentru obtinerea unui profit.

              Marketingul turistic, ca proces in care structuracererii turistice este anticipata si satisfacuta prin conceperea unor produsesau servicii, prin comunicarea intre organizatia de turism si piata sa, ininteresul maxim al intreprinzatorului si consumatorului, are o serie departicularitati, care se refera la faptul ca: oferta de turism este formatadintr-o combinatie de  prestari  materiale  si  servicii, productia, distributia siconsumul au loc in acelasi timp si chiar in acelasi loc; serviciul turisticeste un bun de consum abstract, imaterial, invizibil, care lasa in urma doar ofactura; iar consumatorii nu pot sa vada in avans prestatia pe care doresc sa oconsume.  Toate acesteaconstituie problemele particulare ale domeniului, ce se reflecta in specificulmarketingului turistic, al carui rol creste in vederea corelarii actiunilorproprii ale organizatiei de turism cu cele ale altor agenti implicati inactivitatea de turism in vederea sincronizarii de-a lungul intregului proces derealizare a prestatiei.     Oscar Snak defineste marketingulturistic ca fiind strategia organizatorilor de turism si aprestatorilor de servicii turistice in conditiile existentei pieteicumparatorilor, arta de a descoperi noi clienti, de a patrunde pe noi piete sausegmente de piata, de a mentine si cultiva pietele traditionale. Marketingul ne ajuta sa: ·        cunoastem si intelegem piata si sa ne ajustamoferta la conditiile pietei ·        sa ne facem cunoscuti in randul clientilorpotentiali (nu numai prin promovare sofisticata si costisitoare, ci si prinmetode simple si ieftine, cum ar fi prezenta online pe un portal de turism) ·        sa ne alegem canalele / partenerii dedistributie si vanzareTeoria celor 4 Pcare defineste mixul de marketing a fost propusa de profesorul E. JeromeMcCarthy, cei 4 P fiind :Produsul este format din urm?toarele caracteristici: calitate, varietate,servicii oferitePret : pretul este influentat de veniturile ni?ei de consumatori c?rorale este adresatPlasare : canalele de distributie, acoperirea,Promovare : promovarea vanzarilor, publicitate, promovarea directa,relatii publice, forta de vanzare. In cei patru P exista o interdependenta, ointerconditionare reciproca de care trebuie sa se tina seama in elaborarea siaplicarea mixului de marketing

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out