HYPERLINK sa fie utilizate ca principii oficiale

HYPERLINK l _Toc517455686CAPITOLUL II. EVOLUTIA SISITEMELOR CONTABILE IN TARILE EUROPEI CENTRALE PAGEREF _Toc517455686 h 7 HYPERLINK l _Toc5174556872.1.Polonia – sistem contabil PAGEREF _Toc517455687 h 7 HYPERLINK l _Toc5174556882.2.Cehia- sistem contabil PAGEREF _Toc517455688 h 11 HYPERLINK l _Toc5174556892.3. Ungaria- sistem contabil PAGEREF _Toc517455689 h 13 Tot in primul capitol am descris activitatea SEEPAD-South Eastern European Partnership on Accountancy Development, care are ca si obiectiv incurajarea si intarirea cooperarii in tarile regiunii de Sud-Est), precum si prevederile Cartei Albe a Administrarii Corporatiilor din Europa de SudEst, elaborata sub egida OCDE (care cuprinde referiri la imbunatatirea reglementarilor din domeniul contabilitatii si auditului, imbunatatirea semnificativa a calitatii si punerii organismelor profesionale de contabili si auditori si la instruirea contabililor si auditorilor din regiune). In cadrul celui de-al doilea capitol al lucrarii, am analizat evolutia unor sisteme contabile, cum ar fi cele din Polonia, Cehia, Ungaria si Romania, tari aflate intr-o perioada de tranzit ca urmare a schimbarii sistemului politic. Uniunea Europeana a urmarit modul de aplicare a standardelor internationale de contabilitate, in asa fel incat acestea sa fie sa fie utilizate ca principii oficiale de raportare. Capitolul al treilea are menirea de a ilustra din punct de vedere practic, situatiile financiare a doua societati din Romania si Ungaria, listate la Bursa de Valori din Bucuresti si Ungaria, aplicarea reglemantarilor IFRS care sunt destul de bogate in informatii astfel incat sa putem obtine o analiza cat mai detaliata. In elaborarea acestei lucrari am parcurs urmatoarele etape alegerea temei, documentarea, elaborarea unei schite a lucrarii din punct de vedere al continutului, sudiul bibliografiei, redactarea materialului stiintific si elaborarea studiului de caz. Deasemenea am consultat coordonatorul stiintific si am revizuit materialul pentru eventualele completari pentru obtinerea formei finale. Pentru documentarea bibliografica am avut in vedere studiul literaturii de specialitate cam in masura egala atat cea autohtona cat si cea straina. Astfel, dispozitivul de normalizare si reglementari contabile, diferentiabil de la o tara la alta se defineste prin urmatoarele componente Cadrul contabil sau cadrul conceptual Reteaua de norme sau standard contabile nationale Sistemul de reglementare normative contabila SEEAPD are ca principal scop dezvoltarea si intarirea statutului profesiei contabile si de audit prin asociatiile profesionale nationale, precum si promovarea imploementarii si utilizarii standardelor si eticilor profesionale internationale elaborate de Federatia Internationala a Contabililor(IFAC) si de Consiliul pentru Standarde Internationale de Raportare Financiara(IASB). OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), USAID (U.S. Agency for International Development) si Pactul european pentru stabilitate pentru Europa de Sud Est (EU Stability Pact for South Eastern Europe) finanteaza si sustin initiativele SPEEAD si eforturile sale de reformare in domeniul contabilitatii. Obective SEEPAD omogenizarea procesului de formare profesionala pentru expertii contabili si auditori certificarea si recunoasterea regionala a auditorilor si profesionistilor contabili cooperarea in sensul implementarii Standardelor internationale de audit in Europa de Est armonizarea regulilor de conduita profesionala la nivel regional, cu standarde de etica elaborate de IFAC Dintre organismele profesionale care fac parte din SEEAPD putem enumera Albania, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Moldova, Romania, Serbia, Muntenegru, Grecia, Turcia, Ucraina, Kosovo. Obiectivele SEEAPD sunt sustinute si de IASB (International Accounting Standards Board), IFAC (International Federation of Accountants) si UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). CAPITOLUL II. EVOLUTIA SISITEMELOR CONTABILE IN TARILE EUROPEI CENTRALE 2.1.Polonia evolutia normalizarii contabile Transformarea economiei din aceasta tara, incepe odata cu schimbarea regimului politic, principiile de contabilitate urmand sa fie adaptate la nevoile economiei de piata. In 1991 Ministerul de Finante a emis o ordonanta privind principiile de contabilitate care au fost oportune la momentul respectiv.Plecand de la aceasta data, intreprinderile care efectueaza situatii contabile consolidate au fost nevoite sa aplice principiile enumerate in aceasta.De-a lungul timpului, principiile au fost imbunatatite pe rand, conform reglementarilor UE din Directiva a IV-a, care stipuleaza, unul din principiile importante de contabilitate o prezentare corespunzatoare a imaginii unei entitati. In anul 1994 , acest principiu a fost adoptat, cand Legea Contabilitatii, care reglementa evidenta contabila, atrecut. Din ziua in care legea a fost adoptata, a suferit modificari pentru a se conforma cerintelor sale la standardele internationale si asteptarilor celor care interpreteaza situatiile financiare. Astazi, impreuna cu cele trei standarde nationale de contabilitate si de numeroase legi detaliate indicand anumite dispozitii, aceasta constituie sistemul de contabilitate din Polonia. Uniunea Europeana a sprijinit aplicarea standardelor internationale de contabilitate, timp de 2 ani deoarece toate companiile care activeaza la bursele de valori din U.Efoloseau aceleasi standardeintocmind situatii financiare. Astfel, in Polonia, anul 2000 a reprezentat aparitia IAS, modificand Legea Contabilitatii. O mare parte a dispozitiilor sale si reglementarilor date pe seama acestuia, s-au intocmit pe baza unor standarde precise. Pentru a fi in pas cu globalizarea, in Polonia, este permisa, chiar necesar, ca IASB sa fie utilizate ca principii de raportare. Obligatia de a intocmi situatiile financiare conform cu IFRS au fost impusebancilor si acelor unitatiaprobate sa faca comert pe una din pietele care fac parte din Spatiul Economic European. Urmatoarele unitati, au capacitatea de a intocmi situatii standarde conforme cu IFRS -intocmirea situatiilor financiare cei care solicita intrarea in comertul public, ori pe una din acele piete legiferate din tarile SE-E -unitati care sunt persoane fizice, dar si parteneriate civile, inregistrate sau parteneriate profesionale, conditia ar fi ca venitul net din vanzarea de bunuri ori produse si operatiuni financiare pentru anul trecut sa se ridice la o valoare de cel putin 800.000 EUR – bancile dar si societatile de asigurare – media anuala de ocupare a fortei de munca este de minimum 50 de persoane, – insumarea activelor in bilant la sfarsitul anului contabil este un echivalent PLN de 2.500.000 EUR, – valoarea venitului net rezultat din vanzarea marfurilor si al produselor, dar si operatiuni financiare pentru anul contabil este un echivalent PLN de 5.000.000 EUR cel putin. Declaratiile financiare ce au fost auditate, cu avizul de la auditorul statutar si o concluzie referitoare la aprobarea declaratiei financiare si de impartire a profitului ori de acoperire a pierderii trebuie depuse la registrul corespunzator(de catre seful de intreprindere). -ordinele ministerului de finante al Cehiei pentru orice tip de oraganizatie (banci, dar si institutii private, companii de asigurari si de stat, fundatii si oraganizatiile non profit si nu in ultimujl rand partidele politice) – Standardele contabilitatii sunt intocmite si declarate de Minsterul Finantelor pentru orice tip de societate in parte. Actul Contabil infatiseaza nevoile esentiale pentru elaborarea dar si publicarea rapoartelor anuale cat si conditile in care trebuie un audit obligatoriu al situatilor financiare. Companiile trecute la bursa se conformeza unor legi mai stricte referitoare publicari situatilor financiare anuale, fiind obligate sa pezinte Banci Nationale Cehe toate informatiile financiare despre anul in curs. Principalul operator pentru contabilitate si audit este statul, dar activitatea acestui domeniu este reglementata de mai multe organizatii cum ar fi Camera Auditorilor din R C , Uniunea Contabililor, si nu in ultimul rand Consiliu de Contabilitate National, care este primul si cel mai important consiliu care reuseste sa-si exprime parerile despre legi si interpretarea normelor contabile in Cehia. Chiar daca concluzia Consiliului National de Contabilitate nu este o parte a legislatiei contabile si nu are nici un efect, influenta lor fiind in crestere. In realitate, ajustarile inregistrarilor contabile facute conform cu IFRS, cu inregistrarile contabile facute conform cu legile contabile Cehe se poate face si in afara sistemului de contabilitate, cu impacarea rezultatelor. In cazul in care, ii posibil sa se intocmasca evidenta contabila in regularitate cu IFRS cat si cu regulile contabile cehe in sistemul contabil in mod direct. Companiile ce nu sunt pe pietele bursiere internationale, intocmesc situatii financiare dupa legislatia din Cehia, iar efectuarea contabilitatii conform IFRS nu este permisa. Normele de raportare financiara fac parte din directivele a 4 si a 7 a Uniunii Europene (UE). Anumiti termeni si principii sunt de la IFRS (Standardele Internationale de Raportare Financiara). Principii cum ar fi principiul de diligenta, cu principiul continuitatii activitatii – sunt, conforme cu cele acceptate la nivel international de raportare financiara. Lucrul acesta aplicandu-se mai ales la banci dar si la institutii financiare si intreprinderile private. In afara faptului ca principiile contabile Cehe si IFRS sunt tot mai stranse, de raportarea financiara cat si de sistemul de contabilitate, care este destul de mult influentata de legile normele fiscale. Chiar daca in ultimii ani s-au facut eforturi pentru a armoniza reglementarile cu IFRS, exista zone de diferenta mare intre IFRS si raportarea financiara Ceha cum ar fi leasingul financiar. Domeniile in care reglementarile difera de la IFRS sunt dispozitii, raportarea elementelor extraordinare, de contabilitate pentru venituri inclusiv contracte pe termen lung. Normele Cehe, solicita de asemenea ca situatiile financiare sa fie mult mai elaborate decat cele din IFRS.. Sunt obligati si emitentii de operatiuni publice sa dezvaluie permanent rapoarte anuale Bancii Nationale Cehe. Aceste rapoarte trebuie sa contina bilantul, de asemenea, contul de profit si pierderi dar si alte informatii financiare. Auditarea acestora nu este obligatorie.. 2.3. Ungaria – sistem contabil Ungariei cu un efectiv al populatiei de 10.2 milioane si un venit la nivel national brutpe cap de locuitor de 5.280 dolari. In contabilitate, raportare financiara si audit, Ungaria utilizeaza cel de-al 4, al 7-lea sial 8-lea drept alUE cu privire la legislatia societatilor comerciale, si ISA. Sunt obligate toate companiile, bancile si societatile de asigurari, saprezente situatiile financiare chiar daca acestea sunt societati-mama,situatiile financiare consolidate sideclaratiile in conformitate cu normile contabile . In Budapesta, Bursa de Valori incepand cu 1 ianuarie 2005 impune companiilor de categoria A sa publice declaratii financiare IFRS consolidateconform Regulamentului UE 1606 cu privire la utilizarea IFRS. Formarea Consiliul a fost stabilita prin Hotararea Guvernului 202/ 2003 sub autoritatea Legii Contabilitatii. Standardele de Contabilitate au fost facute si sunt puse in aplicare pentru a reduce diferentele existente intre Standardele de Contabilitate maghiare si IFRS, dar totusi existand in continuare diferente. Printre principiile contabile adoptate de Legea Contabilitatii se numaraprincipiul continuitatii activitatii, integralitatii, imaginea fidela, coerenta, potrivirea, exploatarea, cost-beneficiu, ccontinuitatea, principiulprudentei, dar sipragul de semnificatie, si de evaluare individuala. Legea obliga pastrarea contabilitatii in limba maghiara. Guvernul maghiar pe 12 iunie 2015, decide sa extinda utilizarea IFRS-urilor, la conturile individuale ale companiilor maghiare printr-o perioada etapizata intre 2016 si 2018. De la 1 ianuarie 2016 are loc aplicarea voluntara a IFRS-urilor atat pentru societatile ale caror valori mobiliare sunt evaluate in Spatiul Economic European cat si acelor societati mama ce intocmesc situatiile financiare consolidate conform IFRS si cer filialelor sale sa oranduiasca situatii financiare IFRS. De asemenea de la 1 ianuarie 2017 aplicarea obligatorie a IFRS-urilor pentru societatile ale caror valori mobiliare sunt evaluate in SE-E. Tot de la 1 ianuarie 2017 aplicarea voluntara a IFRS-urilor pentru societatile de asigurare cat si pentru societatile cu audit obligatoriu al situatiilor financiare. Pentru celelalte institutii financiare aplicarea obligatorie a IFRS-urilor de la 1 ianuarie 2017 este obligatorie. Exercitiul financiar coincide de obicei cu anul calendaristic. Exista si exceptii candexercitiul financiar este diferit de anul calendaristic – sucursale straine – filialele consolidate ale societatilor mama straine, exceptand institutiile de credit. 12 luni este durataunui exercitiu financiar exceptii de la regula facandu-se pentru – o societate noua – o societate care este anulata din cauza unei transformari – cand perioada de lichidare va fi iconsiderata ca un exercitiu financiar, indiferent de durata acesteia. La costul istoric sau la valoarea de piata vor fi inregistrate activele curente si cele imobilizate. Valoarea achizitie a unui activ este cheltuiala facuta in vederea achizitionarii, punererii in functiune.. Activele corporale si necorporale pot fi amortizate pe durata lor de utilizare sila valorile lor reziduale. Legea ce priveste contabilitatea in Ungarianu permite intreprinderilor sa deprecieze active a caror valoarea nu se asteapta sa scada in timp. Contabilizarea investitiilor se intocmeste la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea de piata. Contabilizareaprofitului si impozitul pe profit nu sunt aceleasi in mod cert. Pot sa apara diferentein calculul bazei de impozitare.Conform cu regulile contabile maghiare, doar returnarea de impozit se regaseste in situatiile financiare, impozitele amanate neputand fi contabilizate. Societatile nerezidente sunt obligate sa intocmeasca rapoartele lor anuale si sa pastreaze cartile in maghiara si in moneda din actele lor de infiintare. Tranzactiile trebuie inregistrate la costul istoric. Legislatia contabila permite reevaluarea activelor fixe corporale si celor necorporale la valoarea actuala de piata referitor la o rezerva de reevaluare. Valoarea reevaluarii nu afecteaza valoarea contul de profit si pierdere.Orice reevaluare trebuie sa fie aprobata de auditorul societatii si trebuie sa fie intocmita anual. O societate trebuie sa intocmeasca situatii financiare consolidate, daca in cei doi ani anteriori anului curent, grupul a intampinat cel putin doua din conditiile urmatoarele – Totalul activelor depaseste suma de 2.7 miliarde HUF (10 milioane EUR) – Valoarea venitul net anual depaseste suma de 4 miliarde HUF (15 milioane EUR) – Numarul mediu de salariati pe an depaseste 250 de persoane O societate considera o alta societate dreptfiliala daca se indeplinesc urmatoarele conditii – detine un procent mai mare de 50 din capitalul social al entitatii – are dreptul de a alege – are putere decisiva dar si controlul asupra unei entitati. Situatiile financiare trebuie intocmite pentru fiecare companie din grupul consolidat. Conform cu Legea referitoare la Contabilitate, incepand cu anul 2008auditul nu este obligatorie pentru orice societate,daca valoarea vanzarilor nete anulale nu depaseste 100 milioane HUF (EUR 400,000) si daca nu depaseste un numar de 50 de angajati. Auditul trebuie intocmit conform Standardelor Nationale de Audit, aplicabile de la 1 ianuarie 2001, ce se bazeaza pe Standardele Internationale de Audit, actualizate periodic pentru a ilustra modificarile aduse de ISA. Y, dXiJ(x(I_TS1EZBmU/xYy5g/GMGeD3Vqq8K)fw9
xrxwrTZaGy8IjbRcXI
u3KGnD1NIBs
RuKV.ELM2fiVvlu8zH
(W )6-rCSj id DAIqbJx6kASht(QpmcaSlXP1Mh9MVdDAaVBfJP8AVf 6Q OGmAYAhjA5Cpx,nJZvJTVxMw he iL on [email protected]
2a- z mv5rSSgJfz_qd [email protected])ss8)( d6si26l5Rdh2XBib W3vE.D7eMq(yY2aL
kQN6B
Jg7 WUJA0jEy4Yy(_tPxG-Imn4i6Mt57Q
K
hhWQf -feOtzZ
[email protected] j00
(5iLSg-lNWU
n13ygVnCIWNkhiJ)IAaCKCdxD.oTDO8te
M3 tSiI6Xwuv-S/(/E.
Hi
N3Dw5) U 8zCCsXq
HZg20zp,[email protected] y n tJgI
Tiq6S-rB5c.MT8gxt.ineHnu,jurk8L7v [email protected]/ECafiP.WAR AwJ(_tPNA-HrC67Z(jcUlljQF,KpIxc(w M4l4

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out