Forskjeller Demokrati I denne teksten skal jeg forklare

Forskjeller mellom et Mafiastyrt Samfunn og et DemokratiI denne teksten skal jeg forklare hva en styreform er og deretter skal jeg velge to ulike styreformer og forklare generelt litt om dem.

Etter det skal jeg sammenlikne de to utvalgte styreformene og til slutt skal jeg si min mening om hvilken styreform jeg mener er best for et samfunn.En styreform er måten en stat, kommune eller et land styres på. I Norge blir styreformen demokrati tatt i bruk. Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har innflytelse på beslutninger som blir tatt i samfunnet. Det vil si at det er folket som har styremakten og det er de som bestemmer hvordan samfunnet skal bli styrt og hvem det skal bli styrt av. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas. Men ikke alle land er et demokrati slik som Colombia f.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

eks. Colombia er et land som har blitt tatt over av mafia. Mafia er en kriminell organisasjon som tar kontroll over ulike områder ved å skape frykt i folket. De bruker vold for å opprettholde kontroll over området og driver med ulovlige virksomheter. Mafiavirksomhet innebærer produksjon og salg av ulovlige varer slik som rusmidler, våpen, osv. Jeg mener at den største forskjellen mellom et mafiastyrt samfunn og et demokrati er at folket ikke får bestemme i samfunnet. I motsetning til Norge har ikke folket i Colombia mulighet til å bestemme på grunn av mafiaen, og dersom noen prøver å motstå denne organisasjonen blir de drept.

Dette er grunnen til av folket i Colombia følger taushetsregelen til mafia. Regelen sier at man ikke skal snakke om mafiaen og ikke vitne mot mafiaen. Dersom man velger å gjøre dette likevel, risikerer man å bli drept.Alt i alt, mener jeg at demokrati er den mest passende styreformen for hvert eneste samfunn i verdenen. Jeg mener dette fordi demokrati er en rettferdig styreform hvor hvert individ har de samme rettighetene. Dette fører til mindre uenigheter, terrorisme og krig.

Når alt kommer til alt, mener jeg at det er bare masse positivt som fører med demokrati.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out