Det slappere Man kan bli trist og eventuelt

Det er mange som har diabetes i verden i dag og det er ikke noe unntak i Norge. Diabetes type 2 er den vanligste typen diabetes og kan oppstå ganske lett. Grunnen til at folk får diabetes type 2 er på grunn av at cellene i musklene, fettvevet og leveren ikke fungerer som de skal på insulinhormonet. Når de tre organsystemene ikke fungerer som som de skal, kaller vi det for insulinresistens. De tre organsystemene er viktigst i kroppen når det gjelder å holde sukkerbalansen i kroppen. Insulinresistens oppstår ved at du spiser mer karbohydrater enn deg kroppen din trenger og da stiger blodsukkeret ditt. Kroppen legger merke til det og kroppen begynner å produsere mer insulin.

Når det blir produsert mer insulin så får glukose et overskudd og produksjonen lagres i cellene og også i leveren. Glukosen kan frigjøres til blodet som kan transportere til leveren. Hvis overskuddet av glukosen får mer enn det cellene har plass til så blir glukosen dannet om til fett som også blir et sted for å holde karbohydrater.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

   Symptomene for diabetes type 2 kan være forskjellige, men de mest sentrale symptomene for diabetes type 2 er: At man er tørst oftere og at man ikke drikker mye vann Det kan hende at man blir mer sulten Vekten går ned Man blir trøtt og slappere Man kan bli trist og eventuelt få depresjon Man går på do oftere  Årsakene til diabetes type 2 er ganske forskjellige. Det er vanligst at man får vite at man har diabetes etter at man er 40 år gammel, men unge personer kan også få diabetes. Det er noen årsaker som er større enn andre årsaker om hvordan du får diabetes type 2.

  Den største grunnen til at folk får diabetes type 2 er på grunn av genene dine. Hvis en av foreldrene dine har diabetes type 2 så er det ca. 40% sjanse for at du også får sykdommen og hvis begge foreldrene dine har diabetes type 2 så er det 80% sjanse på at du får sykdommen. Hvis ingen av foreldrene dine har diabetes så er det sannsynlig at du får sykdommen med å være overvektig eller at du har fedme.

 Det er omtrent 70% av folk som har diabetes type 2 som også er overvektige så man kan si at hvis du er overvektig så øker det sjansen for diabetes. Fedme kan føre til at det blir en økt produksjon av insulin og det fører til økt insulinresistens i leveren, musklene og fettceller som fører til høyere produksjon av blodsukker. En annen grunn til at vi får diabetes type 2 er hva vi spiser. I vesten så får vi i kroppen vår masse inntak av kjøtt, alkohol, sukkerholdige desserter og snacks, men det finnes veier man kan hindre eller behandle diabetes type 2.  De som er blitt diagnostiert med diabetes type 2 kommer til å ha det for resten av livet sitt og det er best å behandle det selv. Det de fleste gjør for å behandle diabetes type 2 og som er mest effektiv er å få et bedre kosthold og være mer fysisk aktiv.

 Fysisk aktivitet har en positiv effekt på hvordan kroppen fungerer sammen med insulin og gjør som at insulinresistensen blir mindre. En liten treningsøkt kan gi en positiv effekt på insulinet i omtrent 16 timer senere. Fysisk aktivitet har også en positiv effekt på blodtrykket som kan gjøre produksjonen av blodsukker lavere.

 Hvis du får et bedre kosthold så hjelper også siden hvis du spiser flere karbohydrater enn du trenger så fortsetter fett å komme inn til kroppen og hvis du stopper dette og begynner å spise sunnere så hjelper det veldig mye. Hvis man er dårlig til å behandle diabetes type 2 kan det føre til at man kan bli ubevisst. Personen får for høyt blodsukker og personen som føres raskt til sykehuset.  For å kjempe mot diabetes type 2 er det lurt å ha et bra kosthold og delta mer i fysiske aktiviteter. Hvis du ikke klarer dette så kan det hende at du kommer til å være i sykehuset for en god stund. Prøv å legge merke til noen av symptomene over. Hvis du har en av de symptomene over så prøv å snakk med en fastlege så de kan hjelpe deg. Hvis du vet at du har diabetes type 2 og du ikke tørr å si ifra så si ifra! Det er omtrent 230?000 personer i Norge som er diagnostiert med diabetes og det er flere som sikkert ikke vet at de har diabetes en gang.

 Prøv å gjør ditt beste for å motstå sykdommen hvis du vil ha det bra.  Kilder: Diabetes.no – Om – Årsaker Helsenorge.no – Hormoner Norsk helseinformatikk – Insulin – Symptomer 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out