Den del liv tapt i denne kampen om

Den store og blodige krigen var nå over. Kveld den 7.mai1945 tok alt seg mot slutt, WWII var over.

Norge var i tysk okkupasjon i hele 5år. En dag senere (8 mai 1945) så ble Norge nokk en gang fri igjen.Etterkrigstiden er tidsperioden etter den store krigen alleville ha slutt på. Mange land i Nord-Amerika og Europa opplevde noe sterkt innepå landet. De opplevde store endringer økonomisk, politisk og kulturell etter1945.Tyskland angrep Norge under den andre verdenskrig og det varden 9. april 1940 på en tirsdag.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Angrepet Tyskland utførte på Norge var en avde første i historien som angriper et land ved hjelp av sjø og landangrep underen stor tysk kommando. Angrepet Tyskland gjorde mot Norge kom uforventet og det varoverraskende. De hadde ikke gitt noen krigserklæring til Norge så de angrepNorge om natta mellom den 8 og 9 april 1940. De angrep ikke bare fra en sidemen fra nesten alle sider i Norge. De angrep fra Bergen, Arendal, Oslo/Moss,Trondheim. De tokk ikke bare over sjø, men de tok også over flyplasser som foreksempel Fornebu. Båten «Blucher» ble oppdaget av kystforsvaret. Det ble sendtmeldinger om at krigsskip nærmer seg Oscarborg festning og da tok militæretgrep når skipet nærmet seg Drøbak.

Norge tok ned Tyskland på forskjellige måternår Tyskland angrep Norge. Det var en strategi å få dem så langt inn i landetfordi det er veldig smalt der og enklere å ta skipet ned. «Blucher» ble truffetav kanoner og senere av store torpedoer, torpedoer ville senke og ta del avtyskerne som nærmet seg Oslo nærmere. Det ble en del liv tapt i denne kampen omå senke skipet, det var over 1200 liv som gikk fortapt.  Konsekvensene kunne ha vært store hvis norske styrker ikkeskulle ha tatt de ned. Målet til tyskerne var å ta kongen til fange, tvingekongen for en enkel og rask kapitulasjon. Det gikk ikke etter planen tiltyskerne.

Hvis militæret ikke skulle ha stoppet skipet så skulle tyskerne væreet steg nærmere for å ta kongefamilien. Men ettersom de hadde senket skipet såkunne kongefamilien bruke sin tid for å komme seg til sikkerhet.  Kong Håkon møtte Curt Brauer som var Tysklands sendemann. Detvar den 10 april de møtte. Han hadde noen forespørsler til kongen, en av demvar at Nygaardsvold skulle gå av og at kongen skal utnevne en ny regjerning innsom kan styre landet. Nygaardsvold hadde tidligere sagt at han nekter å trekkeseg/kapitulere.

Curt Bräuer ville at kongen skulle ha Vidkuns Quislingsregjerning inne siden Quisling var på tyskernes side den tid men var Nordmann. Hanville ikke bli enig med kravene de stilte og ville heller ikke at quislingskulle bli statsminister i Norge. Men han erklærte at regjeringen sto fritt tilå bestemme om hva de skal gjøre men de hadde et klart svar fra kongen, NEI. Regjerningentenkte ikke videre om å gå av, de innså at ordet var på tronen og det var en «NEI»og regjerningen forholdte seg til det. Tyskland svarte med ødeleggelser i Norge. Kongen og regjeringen ga fullmakt til Elverum om å styrelandet så lenge krigen varte.

Det er en kontrakt som heter «Elverums fullmakten».Det gikk ut på at Elverum hadde makten fra og med kongen ga fullmakt. KongHaakon og norges regjering rømte til en hitte i Balsfjord.

Der kunne de trygtoppholde seg, de gjorde det for å slippe å bli bombet. Noen store byer varallerede bombet som Molde og Elverum. Tyskland kapitulerte 8.mai 1945. Alle kom frem offentlig ogNorge var fri igjen.

Tyskland hadde trukket seg tilbake. Kong Haakon og KronprinsesseMartha kom frem med alle de andre. 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out