Deelvraag het eigenlijk dat er Franse invloeden

Deelvraag 1. Hoe komt
het dat er in Noord- Afrika Franse invloeden zijn?

Hoe komt het dat er in
Afrika Franse invloeden zijn?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Om de hoofdvraag te
beantwoorden gaan we eerst kijken naar de geschiedenis, want hoe komt het
eigenlijk dat er Franse invloeden zijn Afrika?

 

Het begon allemaal toen
steeds meer Europese landen andere landen ging veroveren. Niet alleen maar voor
de handel, maar ook om landen te besturen. Deze manier van kolonisatie wordt
ook wel imperialisme genoemd. Er kon worden veroverd door de snelle
ontwikkelingen van Europa. De gevolgen waren wel groot, want door de koloniën
werd  de economische uitbreiding in Europa
heel groot. Door de nieuwe grondstoffen werd de economie sterker, maar de
gevolgen voor de koloniën was ook groot. De koloniën waren afhankelijk van de
Europese landen en ze konden zich minder goed voorzien. Vanaf de 19e eeuw waren
de koloniën afhankelijk van het importeren van producten.

.

Empire colonial français of Empire français,dat is het Franse
koloniale rijk van koloniën en andere overzeese bezittingen waarover Frankrijk  beschikte. Het koloniale rijk ontstond vanaf
de 17e eeuw en verdween voor een groot deel in de 20e eeuw.  De
bezittingen ging verloren van 18e en begin 19e eeuw, als gevolg van het
ontstaan van een nieuw gebiedsuitbreiding Daarom was er een eerste en tweede
Frans koloniaal rijk. Het rijk was op zijn grootst na de Eerste Wereldoorlog.
De overblijfselen van dit rijk wordt la France d’outre-mer ,Overzees
Frankrijk, en wordt gezien als een onderdeel van het Franse Republiek. (France d’outre-mer)

In 1830 Frankrijk begon
in de tweede periode van de kolonisatie zich te richten op Noord-Afrika . Eerst
werd Algerije veroverd, daarna werden er meerdere Noord-en Midden-Afrikaanse
landen veroverd. In deze landen werd Frans de officiële taal. Ook brachten de
Franse het Rooms-katholieke geloof. (wikipedia) (Frankrijk
wikipedia)

 

Kolonisatie Algerije

Algerije had in 1827
hoge staatsschulden bij Frankrijk, omdat Algerije geld nodig had om het land te
moderniseren. Daardoor bezette Frankrijk het land Algerije

Algerije werd Algérie
genoemd, dat is de  Franse benaming van
de Algerijnse hoofdstad Algiers. De periode van de kolonisatie van Algerije
door Frankrijk wordt Frans-Algerije genoemd( Algérie  française) (kolonisatie
agerije.)

Algerije werd bestuurd
als een deel van Frankrijk. Algerije had wel een apart bestuur. In september
1947 werd de wet over het reglement van Algerije vastgelegd. Algerije bestaat
uit drie departementen (Algiers, Oran en Constantine) (geschiedenis
van Algerije)
en de gouverneur-generaal, die werd benoemd door de Franse regering.

Algiers, de hoofdstad
van Algerije, namen de Fransen in rond 1830.

De Dey, de bestuurders van
Algerije, werden door de Fransen gedwongen om het land te verlaten. (kolonisatie-van-Algerije)Toen werd het land
een kolonie van Frankrijk. Frankrijk wilde dit land gebruiken om
arbeidskrachten  en producten te halen die ze zelf niet habben, mee te
nemen naar Frankrijk. Een ander reden was om de Franse kolonisten (colons of
pieds-noirs;zwartvoetigen) een nieuw ‘leven’ te geven. Ze vestigden zich op
grote vruchtbare landbouwgrond. Veel Fransen gingen Algerije wonen. (10% van de
huidige Algerijnse bevolking) De burgers hadden geen gelijke rechten. De
kolonisten hadden meer rechten dan de Algerijnen en ze hadden de meerderheid in
het bestuur. Alleen de kolonisten (de blanken) kregen stemrecht. Van de Algerijnen
mochten alleen een paar grondbezitters en ambtenaren stemmen. Als Algerijn kon
je Fransman worden, maar daarvoor moesten ze wel hun geloof en tradities
opgeven. De meeste bewoners in Algerije geloofden in het Islam. De Fransen
geloofden in het Katholieke geloof.

 

Er ontstond er onder de
Algerijnse bevolking nationalisme (nationalisme)(= liefde voor het
eigen volk). Er ontstonden ook nationalistische bewegingen, zoals de Etoile Nord-Africaine in Frankrijk in
Parijs. De partij werd in Algerije bekend toen Messali Hadj de macht kreeg over
de partij. Deze partij werd in 1937 verboden. Messali stichtte toen de partij Parti Populaire Algérien (PPA). Ferhat Abbas was zijn
tegenstander, want hij wilde eerst met de Fransen samenwerken. (ferhat abbas) Zijn doelen waren
onder andere dat hij meer gelijkheid wilden met de Fransen en de Algerijnen en
hij wilde meer moslims in het bestuur. Hij werd afgewezen. Uiteindelijk gingen
Ferhat en Messali samenwerken en vormden de ”Amis du Manifeste et de la
Liberté”(AML). (Amis du Manifeste et de la
Liberté)
Veel Algerijnen waren het niet eens met deze hervormingen. Er braken daarom
allerlei opstanden uit. Uiteindelijk werd de AML verboden. (algerije 130
jaar deel van frankrijk)

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out