Att i 1923, og døde i 1954.

Att döda ett barn – Stig Dagerman (Analyse)

Forfatteren som skrev “Att döda ett barn” heter Stig Dagerman. Han ble født i 1923, og døde i 1954. Stig Dagerman var en veldig kjent forfatter, og denne teksten er en av de mest kjente tekstene han skrev.

“Att döda ett barn” er en novelle som starter med at det er en fin dag uten noen sorg. Menneskene som er med i teksten er kun nevnt med pronomen. Dette kan være fordi han mener at dette kan hende med hvem som helst. Selv om det virker som en fin dag, får man vite tidlig i teksten at det er noe dumt som skal hende. “Det är den lyckliga morgonen till en ond dag, ty denna dag skall ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man”. Det er handlinger i tre byer, og alle disse vil møtes til slutt. I den første landsbyen er den lykkelige mannen med ei dame, og de har tenkt å ro i en båt. De er veldig glade, og det er den perfekte dagen for å gå ut på havet. I den tredje landsbyen holder en kvinne på å lage mat. Hun merker at hun mangler sukker, og sender ungen over veien for å hente det. Mens det lykkelige paret kjører mot havet, løper barnet mot vegen. Handlingene møtes i den andre landsbyen ved at bilen treffer barnet, og det dør.

Motivet i denne boken kan være skyldfølelse. Mannen som drepte barnet hadde ikke lyst til å drepe et barn. Han gjorde det ikke med vilje, men han føler fortsatt at det er hans skyld. Moren synes også at det er hennes skyld. Sukkeret betyr nå ingenting, og det var ikke så viktig allikevel.

Jeg mener at temaet i denne boken er hvor viktig et øyeblikk kan være. Et sitat fra teksten som forsterker dette er “I sina nätters drömmar skall han i stället önska att få en enda minut av sitt liv tilbaka för att göra denna enda minut annorlunda.” Mannen som drepte barnet ville gjort alt for å få tilbake det ene minuttet, slik at han kunne kjørt saktere og spart barnet sitt liv. Da ville dagen fortsatt vært en rolig, fin dag og den lykkelige mannen ville fortsatt vært lykkelig. Et annet tema i denne boken kan være inkompetanse i barneoppdragelse når det gjelder trafikk. Denne teksten var laget til en trafikksikkerhetskampanje, så forfatteren vil nok at foreldrene skal oppdra barnet skikkelig når det gjelder trafikk.

Det er flere virkemidler i denne novellen. Det første virkemiddelet er frampek. Det kan også bli kalt for prolepse, som er et innslag som forteller om noe som skjer senere i teksten. Det kommer allerede frem i tittelen at et barn skal bli drept. Det blir gjentatt flere ganger i teksten at et barn skal dø, og at det er en ond dag. Forfatteren nevner også at barnet bare har åtte minutter igjen å leve, og personen som skal drepe barnet blir kalt for “mannen som skal döda et barn”.

Et annet virkemiddel i denne teksten er parallelle handlinger. Det er tre byer i denne teksten, og forfatteren bytter på å snakke om de forskjellige byene. Det er en handling som er i den første byen, og en handling i den tredje byen. Disse parallelle handlingene møtes til slutt i den andre byen, og etter hvert er det bare en handling i teksten.

Gjentakelser er et annet virkemiddel i denne teksten. Det blir nevnt flere ganger i teksten at mannen som skal drepe barnet ikke er noen ond mann, og han er svært lykkelig. Dette kan være fordi forfatteren vil at leseren skal kjenne seg igjen. Man trenger ikke være ond for å kjøre på et barn, det kan hende med alle.

Kontrast er også et virkemiddel som blir brukt i denne teksten. Forfatteren setter mange ganger opp to eller flere objekter med stor forskjell for å vise store forskjeller i teksten. Teksten starter som en veldig fin dag, og forfatteren fortsetter å fortelle hvor stille og rolig det er. Han forteller om paret som skal på rotur, og om foreldrene som er stolte over sønnen sin. Når barnet blir kjørt over endrer alt seg. Forfatteren har forklart miljøet veldig nøye, og det kommer som en stor overraskelse at barnet plutselig blir påkjørt. Det er ikke lenger en fin dag, og alt virker som det er mørkt og grått. En annen kontrast er tittelen og innledningen. Tittelen viser at det er en trist historie, mens i innledningen står det at det er en fin dag. Dette fanger leseren, fordi man lurer på hva som skjer videre.

Jeg vil avslutte denne analysen med et sitat fra teksten som jeg synes var veldig viktig. “Ty det är inte sant att tiden läker alla sår. Tiden läker inte ett dödat barns sår och den läker mycket dåligt smärtan hos en mor som glömt att köpa socker och skickar sitt barn över vägen för att låna och lika dåligt läker den ångesten hos en gång lycklig man som dödat det”. Dette sitatet forklarer godt moralen i novellen. Moren vil nok angre på at hun sendte barnet over veien, men det hjelper ikke. Gjort er gjort, og det er ikke noe å gjøre med det. Hvis mannen hadde kjørt saktere, ville ikke barnet blitt påkjørt. Det er viktig å tenke over hva som kan skje hvis man kjører for fort, fordi hvis man kjører på noen så er det allerede for sent å angre.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out