an, oppositiegroepen worden gesteund door;Hoewel Turkije voor

an, een sjiitische bondgenoot die Syri? te danken heeft aan het feit dat beide landen vijanden zijn van Saddam Hussein, die van 1979 tot 2003 president van Irak was en Iran in 1980 binnenviel.

Waarna een achtjarige oorlog ontstond die miljoenen levens heeft gekost. Iran steunt Assad met militaire een klein aantal troepen, militaire adviseurs en miljarden dollars.De Syrische oppositie is sinds het begin van de oorlog sterk verdeeld. Bovendien vechten de onderlinge groepen niet alleen tegen het regime, maar er vindt vaak ook onderlinge strijd plaats.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

De belangrijkste oppositie groepen zijn het Vrije Syrische leger en de Syrische Nationale Coalitie. De Syrische rebellengroepen staan samen bekend als het Vrije Syrische Leger en hebben zich sinds eind 2012 gehergroepeerd onder één rebellen leiding, de Hoogste Militaire Raad onder leiding van Salim Idris, voormalig generaal in het Syrische leger voor meer dan dertig jaar. De politieke oppositie onder de naam Syrische Nationale Coalitie (SNC) is gevestigd in Istanbul. In 2012 werd de SNC door de VS en de EU erkend als de “legitieme vertegenwoordiging van het Syrische volk” De hiervoor genoemde oppositiegroepen worden gesteund door;Hoewel Turkije voor het conflict goede banden had met Syri?, wilt het nu dat Assads regime ontbonden wordt. Turkije bood onderdak aan deserteurs van Assads leger en de hoofdstad, Istanbul, is, zoals eerder genoemd, de thuisbasis van de oppositie SNC.Saoedi-Arabi? is ook soennitisch en is een van de grootste leveranciers van geld en wapens van het Vrije Syrische Leger en andere rebellengroepen. Ook heeft het een grote invloed op de politieke oppositie, SNC.

Qatar steunt de rebellengroepen, waaronder het Vrije Syrische, met geld en wapens. Dit doet het waarschijnlijk deels omdat het overwegend soennitisch. ‘Het Westen’, voornamelijk de Verenigde Staten, Groot-Brittani? en Frankrijk. Terwijl ze het SNC als de offici?le vertegenwoordiging van het Syrische volk zien, is het Vrije Syrische Leger voor hen twijfelgeval. Er worden wel degelijk wapens er naartoe gestuurd, maar in mindere mate, omdat die in handen van de extremistische groepen kunnen vallen. In het begin hadden de VS ook een trainingsprogramma van 500 miljoen dollar voor de rebellengroepen gefinancierd, maar dit is uitgelopen op een mislukking.

In de lente van 2013 mengde ook de extremistische groep IS (Islamitische Staat) zich in de strijd. Hoewel het onmogelijk is een betrouwbare schatting te maken, heeft de groep waarschijnlijk de meeste strijders waaronder iets minder dan de helft buitenlandse strijders zijn, aldus Matthee. De IS had in 2014 de Syrische stad Raqqa tot hoofdstad van het kalifaat, de Islamitische Staat, uitgeroepen.

Een kalifaat is een staat zonder vaststaande grenzen en dat regeert wordt  door de kalief, die door orthodoxe moslims als de opvolger van de profeet Mohammed wordt gezien.  Het kalifaat wil de sharia invoeren, wat inhoud dat de Koran zeer strikt gevolgd wordt op zo’n niveau dat vrouwen gestenigd worden als ze vreemdgaan en mensen 80 zweepslagen                    Figuur 4: IS wil het kalifaat nog veel verder uitbreiden  krijgen als ze alcohol drinken. Een complete dictatuur dus. IS heeft duidelijk gemaakt dat ze uiteindelijk een gebied willen bezetten van Iran tot de Middellandse Zee en het liefst nog meer, want ze willen uiteindelijk één groot orthodox moslimland. In de zomer van 2017 is dit gelukkig voorbij. Of in ieder geval, het bestaan van het kalifaat zelf; de strijders zijn er nog. Het grondgebied van de IS waaronder de twee belangrijkste steden van de IS, Mosul en Raqqa, zijn bevrijd.

De Syrian Democratic Forces (SDF) hebben daar met behulp van de extreem linkse Koerdische troepen van de YPG een grote rol bij gespeeld. IS is echter nog niet verslagen. Hoewel er duizenden IS strijders zijn gestorven in de strijd, zijn er naar schatting ook een paar honderd ontkomen. Bovendien heeft de organisatie IS wel een enorme nederlaag geleden, maar de jihadistische beweging waaruit IS is ontstaan zal blijven bestaan. De redenen waarom de jihadistische beweging bestaat, zijn niet weg door een militaire overwinning.

De groep Jabhat Fateh al-Sham (JFS) is een jihadistische terreurgroep die vroeger banden met Al Qaida. Die beweerden ze niet meer te hebben nadat ze hun naam hadden veranderd van Jabhat al-Nusra. De groep verzet zich sinds het begin van het conflict fel tegen Assads regime en heeft als doel om van Syri? een soennitische staat te maken. Hoewel ze voornamelijk activiteiten tegen Assads regime verrichten, hebben ze na hun hervorming in 2016, in 2017 nog een dubbele bomaanslag in Damascus en een reeks zelfmoordaanslagen in de Syrische stad Homs opge?ist. Hoewel dit alles volgens de terreurgroep volgens de terreurgroep voor het ‘goede doel’ is, hebben ze er wel tientallen onschuldige burgers mee gedood. De groep was een tijdje  ook heel actief op twitter zoals in figuur 5  afbeelding hiernaast te zien is.De Koerden verzetten zich al jaren tegen het Syrische regime, ook voor Assad aan de macht was.

Ze willen namelijk een eigen en soeverein land in het noordoosten van Syri? stichten. Koerdische strijders wisten in de zomer van 2015 de stad Kobani uit handen van IS te houden.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out