Tavanomaiset vesitiivis, eikä tarvitse paristonvaihtoja. Digitaalinen kuumemittari, esim.

Tavanomaiset analogiset kuumemittari käyttävät lämmön mittaamisessa elohopean sijasta galliumista, indiumista ja tinasta valmistettua myrkytöntä ja ympäristöystävällistä nestemetallia. 17 Mittaukset voi tehdä kainalosta, suusta ja peräaukosta 18. Ennen lämmönmittausta pitää varmistaa, että osoitinpylväs on asteikon alaviivan alapuolella. Mittaustulos näkyy mitta-asteikolta noin 4 minuutin kuluttua.

Mittari on vesitiivis, eikä tarvitse paristonvaihtoja. Digitaalinen kuumemittari, esim. Omron on luotettava yleiskuumemittari.Korvakuumemittari, millä voi mitata lämmön kainalosta, suusta tai peräaukosta. Digitaaliset mittarit käyttää lämpöantureita lämmön mittaamiseen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Mittausaika laitteessa on 1-5min riippuen paikasta ja äänimerkin kuuluessa mittaus on valmis. Korkea mittaustarkkuus on ±0,1 ?C ja mittarissa on viimeisimmän mittauksen muistitoiminto. Ominaisuuksiin kuuluu, myös automaattinen virransammutus ja vaihdettavat paristot.Vernier SensorDAQ-yhteensopiva johdollinen Stainless Steel-anturi on metallinen lämpötilaa mittaava tikku, millä pystyy mittaamaan hankalistakin paikoista lämpötilaa sen muotoilun vuoksi. Anturi sopii hyvin koemittauksiin, mutta ruumiinlämmön mittaamiseen laite ei tietokoneelle tarkoitetun ohjelmiston ja epäkäytännöllisen anturin vuoksi sovellu kauhean hyvin. Mikrokontrollerilla varustetut älykkäät lämpötila-anturit esim TI Sensortag CC2650 soveltuvat hyvin pitkäaikasiin lämpötilan mittauksiin. Antureilla on todella epäkätevää ja hankalaa mitata ruumiinlämpöä, koska se ei ole siihen tarkoitettu anturi. MT-B231-anturi mittaa lämpötilaa ja sen ulkoinen tarkkuus on 35-46 asteen välillä: 0,2 DegC.

Laite ei sovellu hyvin normaaliin kotioloissa tehtyyn kuumeen mittaamiseen, sitä käytetään lähinnä laajempiin lämpötilan mittaus projekteihin.Ruumiinlämmön tallennusJokainen projektiryhmän jäsen mittaa ruumiinlämpöään viikon ajan (27.11. – 3.12.) aamulla, päivällä, illalla sekä mahdollisuuksien mukaan ennen ja jälkeen rasituksen. Jos odotettavissa on muita mittaukseen vaikuttavia tekijöitä (hormonitoiminta, ruokavalio, päihteiden käyttö, psykologiset tekijät sekä poikkeuksellinen unirytmi 6, s. 7 ) mittauksia suoritetaan tarpeen mukaan tiheämmin.

Koska mittaukset suoritetaan pääosin kuluttajamittareilla, ei tietoja saada automaattisesti pilvipalveluun. Mitattavat tallentavat tiedot joko Microsoft Office Exceliin tai Google Driveen Sheets-ohjelmalla. TuloksetVernier SensorDAQ ja Stainless Steel- lämpötila-anturi

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out